Statens pensjonskasse

Tørster etter pensjonsinfo

Del

- Dette har gått over alle våre forventninger. 1 200 kursplasser i Oslo ble revet bort på få timer. Vi ble nødt til å hive oss rundt og sette opp ekstrakurs i Oslo, sier Finn Melbø, administrerende direktør i Statens pensjonskasse (SPK).

Uttalelsen kommer etter at SPK inviterte alle medlemmer som fortsatt er i aktivt arbeid til å melde seg på gratis informasjonskurs.

- I år feirer SPK 100 år, og vi ønsker å ha medlemmene våre med i feiringen. Derfor arrangerer vi gratiskurs om tjenestepensjon i de største byene i Norge, som en jubileumsgave. Ideelt sett skulle vi jo hatt med oss alle. Men med over én million medlemmer, i ulike aldre og livssituasjoner, måtte vi begrense oss til å lage kurs for de som fortsatt er i arbeid, forklarer Melbø.

SPK holder tre jubileumskurs i Oslo (10-12.10), og ett kurs hver av byene Stavanger (31.10), Bergen (19.10), Trondheim (22.11) og Tromsø (28.11). Totalt antall kursplasser i alle fem byene er 2 860. Samtlige er fulltegnet.

Enorm pensjonsinteresse

SPK er den største tilbyderen av offentlig tjenestepensjon. Over én million nordmenn er medlemmer av SPK. Av disse er rundt 300 000 i aktiv jobb.

- Kursene tar opp temaer som vi oftest får spørsmål om. Det er oppbyggingen av det norske pensjonssystemet, tjenestepensjon og folketrygd og forholdet mellom tjenestepensjon i offentlig og privat sektor, sier Henk A. Sivertsen, leder for SPKs kursavdeling og foredragsholder.

Pensjon er et vanskelig tema. Regelverket er komplisert, med mange unntak og spesialbegreper. Norge befinner seg dessuten midt inne i en omfattende pensjonsreform som gjør at vi har regler som ikke er vedtatt og årskull det ikke finnes utregningsformler for. I realiteten betyr det at offentlig tjenestepensjon står foran de største endringene som har skjedd siden SPK ble etablert i 1917.

Pensjon har gått fra å være «noe som bare var der» til å bli et tema flere og flere forstår at de må forholde seg til.

Nødvendig med ekstrakurs i Oslo

I alle de fem byene gikk kursplassene unna i rekordfart. I Oslo var pågangen så stor at SPK ble nødt til å sette opp ekstrakurs.

- Det stemmer godt overens med SPKs erfaringer. Vi prøver å dekke informasjonsbehovet så godt vi kan – blant annet via blogg og sosiale medier. Folk er tørste etter lettforståelig informasjon om pensjonen sin, sier Finn Melbø.

******************************************************************

Praktisk info:

Kursene i Oslo holdes 10.10, 11.10 og 12.10 fra kl 16-18.

Sted: Misjonssalen, Tullins gate 4, 0166 Oslo.

Den 10.10 vil administrerende direktør i SPK, Finn Melbø, være tilstede for å holde velkomsttale. Det vil bli muligheter for intervju.

Det vil også være representanter fra SPKs toppledergruppe på kursene.

Nøkkelord

Kontakter

Sivert Almvik
Kommunikasjonsrådgiver
sivert.almvik@spk.no
988 70 720

Om Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse
Postboks 10 Skøyen
0212 Oslo

http://www.spk.no

Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentleg tenestepensjon i Noreg. Vi forvaltar pensjonsrettar på 509 milliardar kroner for 1 430 verksemder og 1 069 000 tidlegare og noverande tilsette i stat, skule, forsking, apotek og organisasjonar.

Vi er ei forvaltningsbedrift under Arbeids- og sosialdepartementet. I tillegg til tenestepensjonsordninga, administrerer vi gruppelivsordninga, yrkesskadeforsikring og enkelte andre personskadeerstatningsordningar på vegner av staten.

Følg saker fra Statens pensjonskasse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens pensjonskasse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.