Mattilsynet

To nye tilfeller av skrantesjuke i Nordfjella

Del

Det er bekreftet to nye tilfeller av den dødelige hjorteviltsykdommen skrantesjuke. Etter nesten to måneder med statlige fellingen av villrein i Nordfjella, er det skutt 531 dyr. Fem av disse var smittet av skrantesjuke.

De nye tilfelle ble oppdaget på to voksne simler, og funnene ble gjort i både hjernevev og lymfeknute. Til sammen er det nå oppdaget tolv tilfeller av skrantesjuke i området siden 2016. I tillegg er det oppdaget fire tilfeller av en annen variant av sykdommen på elg og hjort, i Trøndelag og i Møre og Romsdal.

- Til nå er cirka en tredjedel av reinsdyrene i Nordfjella tatt ut, så fellingen går etter planen. Antall syke dyr er som forventet, og dette bekrefter at avgjørelsen om å fjerne flokken både er riktig og viktig, sier Julie Enebo Grimstad, seniorrådgiver og veterinær, ved seksjon dyrehelse i Mattilsynet.

Villreinstammen i Nordfjella skal tas ut for å hindre utbredelsen av skrantesjuke. Dyresykdommen utsetter dyrene som blir smittet for store lidelser, frem til de tilslutt dør. Statens naturoppsyn har regien på det statlige uttaket som har pågått siden begynnelsen av november, og Mattilsynet har ansvar for prøvetaking og smittehåndtering. Reinsdyrene som blir felt transporteres ned fra fjellet, til et baseområde hvor det tas ut prøvemateriale. Det blir tatt prøver av alle dyr som felles, og prøvene analyseres av Veterinærinstituttet. Det er nå en pause i fellingen frem til over nyttår.

Her finner du oppdaterte lenker til faktainformasjon, veiledninger og rapporter om skrantesjuke.

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Mattilsynet trapper opp tilsyn med grinder i Nordfjella13.8.2019 14:55:27 CESTPressemelding

Etter at to lam satte seg fast i to av de nesten 700 grindene som er satt opp rundt saltsteiner for å hindre spredning av den dødelige dyresykdommen Skrantesjuke, trapper Mattilsynet nå opp tilsynene for å forhindre flere lignende hendelser. I tillegg starter vi straks opp arbeidet med å utbedre eventuelle feil ved grindanleggene. Vi ser alvorlig på saken, sier Anne Marie Jahr seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet.

Flere beslag av det dødelige stoffet DNP under stor internasjonal aksjon21.6.2019 13:35:16 CESTPressemelding

I den internasjonalt ledede kontrollaksjonen OPSON VIII, ble totalt 16 000 tonn og 33 millioner liter med mat- og drikkevarer beslaglagt. Det ble beslaglagt produkter som ble utgitt for å være økologiske produkter, kaffebønner av lavere kvalitet ble forsøkt omsatt som bønner av høyere kvalitet, og flere kilo pulver og kapsler med det livsfarlige produktet DNP (2,4-dinitrofenol).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom