NRK

To nye redaktører i NRK Sápmi

Del

Jan Rune Måsø blir nyhets- og aktualitetsredaktør og Pål Hivand publiseringsredaktør.

Bilde:  Jan Rune Måsø blir nyhets- og aktualitetsredaktør i NRK Sápmi. (Foto: NRK)
Bilde: Jan Rune Måsø blir nyhets- og aktualitetsredaktør i NRK Sápmi. (Foto: NRK)

- På vegne av NRK og NRK Sápmi er jeg veldig glad for å ha fått Måsø og Hivand med i redaktørkollegiet i NRK Sápmi. Med disse på laget er jeg trygg på at NRK Sápmi makter å sette samisk dagsorden og åpne opp den samiske samfunnsdebatten, sier direktør i NRK Sápmi, Mona Solbakk.

Nyhets- og aktualitetsredaktør

Jan Rune Måsø (39) blir nyhets- og aktualitetsredaktør i NRK Sápmi og skal lede en avdeling med over 40 ansatte.

Han har i mange år jobbet i riksmedia, som NRK Nyheter, TV 2 og VG, samt at han har jobbet i NRK Sápmi tidligere. Den siste tiden har Måsø vært frilanser for Forbrukerinspektørene i NRK.

- Jeg er veldig glad for å få Måsø tilbake til Sápmi. Med Måsøs solide journalisterfaring og kompetanse vil NRK Sápmi styrke evnen til å sette samiske saker på dagsordenen, både nasjonalt og i Sápmi, sier Solbakk.

Måsø er opprinnelig fra Tana og tiltrer redaktørstillingen 1. september.

- Det blir spennende å lede den største og mest slagkraftige samiske nyhetsredaksjonen i Norden, sier Måsø. - Det spesielle med NRK Sápmis nyhets- og aktualitetsavdeling er at her jobbes det med alt fra det lokale til det internasjonale fordi man også dekker urfolksaker globalt. Det er viktig å belyse samiske samfunnsforhold også overfor storsamfunnet. Det vil bli både utfordrende og givende å navigere redaksjonen i et slikt farvann, sier Måsø.

Publiseringsredaktør

Pål Hivand fra Kirkenes (49) blir publiseringsredaktør. Han får ansvaret for all medieutvikling og for at NRK Sápmi er til stede med relevant innhold på nye og eksisterende medier og plattformer.

- Med Hivand får vi en analytisk og strategisk tenkende redaktør med god digital forståelse og kjennskap. Hivand har er et sterkt engasjement for å løfte og åpne den samiske offentlige samtalen. Akkurat det vi trenger nå, sier Solbakk.

Hivand er nå kommunikasjonsrådgiver i Sametinget, hvor han tidligere har vært kommunikasjonssjef. Han har også vært journalist i flere medier i Finnmark, blant annet Finnmark Dagblad og NRK Sápmi.

 - Jeg gleder meg over å få være med på laget som skal utvikle den samiske og norske offentlige samtalen om det samiske samfunnet i Norge. Det finnes knapt et mer kompetent og relevant miljø enn nettopp det NRK Sápmi representerer. Det er viktig at NRK Sápmi også speiler det moderne samiske livet, fordi flere og flere samer lever sine liv på siden av det tradisjonelle, sier Hivand.

Hivand tiltrer stillingen som publiseringsredaktør 1. november.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guokte ođđa redaktevrra

Jan Rune Måsø šaddá ođas- ja áigeguovdilredaktevrra ja Pål Hivand ges almmuhanredaktevrra.

- NRK ja NRK Sámi bealis lean hui movttet go Måsø ja Hivand oažžut NRK Sámi redaktevrrajovkui. Ovttas sudnuin lean sihkkar ahte mii nákcet loktet sámi áššiid oidnosii ja bohciidahttit servodatdigaštallamiid, lohká NRK Sámi hoavda, Mona Solbakk.

Ođas- ja áigeguovdilhoavda

Ođas- ja áigeguovdilvuođaredaktevrran galgá Måsø (39) jođihit doaimmahaga gos leat badjel 40 bargi.

Måsø lea ollu jagiid bargan riikka median, nugo NRK Nyheter, TV2 ja VG. Son lea ovdal ge bargan NRK Sámis. Maŋemuš áigge leat Måsø bargan Forbrukerinspektørene-prográmmas NRK:s.

- Mun lean hui movttet go Måsø dál máhccá fas Sápmái. Su nanu journalistamáhtuin nanusmahttit NRK Sámi áigumuša loktet beroštumi sámi áššiide sihke Sámis ja Norgga našunála dásis ge.

Måsø lea Deanus eret. Maŋemuš logi jagi lea son orron Oslos. Jan Rune Måsø álgá redaktevrravirgái čakčamánu 1. beaivve.

- Šaddá hui gelddolaš jođihit dan stuorámus ja fámoleamos davviriikkalaš sámi ođasdoaimmahaga. Ođas- ja áigeguovdildoaimmahusa erenoamášvuohta lea ahte dáppe bargat sihke báikkálaš ja riikkaidgaskasaš áššiin, lohká Jan Rune Måsø. Lea dehálaš čalmmustit sámi servodatdili stuorra servodahkii ge. Måsø mielas šaddá hui hástaleaddji ja gelddolaš jođihit doaimmahusa dán duohtavuođas.

Almmuhanredaktevrra

Girkonjárgalaš Pål Hivand (49) álgá almmuhanredaktevrran. Su ovddasvástádus lea erenoamážit ovdánahttin NRK Sámi almmuheami sihke otná ja ođđa medialávddiide.

- Hivand:in fitnet mii erenoamáš analyhtalaš ja strategalaš redaktevrra geas lea buorre digitála áddejupmi ja čehppodat. Son áŋgiruššá loktet ja rahpat sámi servodatdigaštallama. Justa dan maid dárbbašat dál, lohká Solbakk.

Hivand bargá dál Sámedikki gulahallanráđđeaddin, gos maiddái leamaš gulahallanhoavda. Son lea journalistan bargán máŋgga medias, nugo Finnmark Dagblad, Sør-Varanger avis ja NRK Sámis.

- Mun illudan searvat jovkui gos galgat ovdánahttit sámi ja norgga almmolaš ságastallama sámi servodaga birra. Gávdnoš go gelbboleabbo ja eanet relevánta biras justa dása go NRK Sámis, lohká Pål Hivand. Su mielas lea dehálaš ahte NRK Sápmi nákcešii speadjalastit ođđaáigásaš sámi eallima, go diehtit ahte eanet dat eanet sápmelaččat ellet árbevirolaš eallima rávddas.

Hivand álgá almmuhanredaktevrra virgái skábmamánu 1. beaivve.

Oktavuođaolbmot:

Jan Rune Måsø: 926 33 332

Pål Hivand: 932 46 605

Mona Solbakk: 95142060

Kontakter

Jan Rune Måsø: 926 33 332

Pål Hivand: 932 46 605

Mona Solbakk: 951 42 060

Kontakt NRK Kommunikasjonsdesken:
Pressevakt@nrk.no - 414 28 800

Bilder

Bilde:  Jan Rune Måsø blir nyhets- og aktualitetsredaktør i NRK Sápmi. (Foto: NRK)
Bilde: Jan Rune Måsø blir nyhets- og aktualitetsredaktør i NRK Sápmi. (Foto: NRK)
Last ned bilde
Bilde:  Jan Rune Måsø blir nyhets- og aktualitetsredaktør i NRK Sápmi. (Foto: NRK)
Bilde: Jan Rune Måsø blir nyhets- og aktualitetsredaktør i NRK Sápmi. (Foto: NRK)
Last ned bilde
Pål Hivand blir publiseringsredaktør i NRK Sápmi. (Foto:NRK)
Pål Hivand blir publiseringsredaktør i NRK Sápmi. (Foto:NRK)
Last ned bilde

Om NRK

NRK
NRK
Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1
0340 Oslo

23 04 70 00http://www.nrk.no

NRK byr på et bredt medietilbud med tre tv-kanaler, 16 radiokanaler og nettstedet NRK.no.

NRK er Norges største mediebedrift med avdelinger 56 steder rundt om i Norge. Som offentlig eid kringkastingsselskap har NRK i oppgave å lage et bredt og vidt medietilbud for alle som bor i Norge tuftet på norsk språk og kultur.

Følg saker fra NRK

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NRK på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NRK

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom