Innovasjon Norge

To nye bærekraftige reisemål i Norge

Del

Geilo og Longyearbyen har mottatt Merket for Bærekraftig reisemål. Dermed er de med i det gode selskap av et knippe norske reiselivsdestinasjoner som kan bevise sin samfunns- og miljøsatsing.

Prosjektleder Trine Krystad i Visit Svalbard forteller at et av tiltakene de har gjort i merkeprosessen er å sette i gang vertskapsprogrammet «LongyearbyVERT». Ivaretakelse av miljøet og formidling av lokal kulturhistorie er sentrale deler av opplæringen. Foto: Visit Svalbard
Prosjektleder Trine Krystad i Visit Svalbard forteller at et av tiltakene de har gjort i merkeprosessen er å sette i gang vertskapsprogrammet «LongyearbyVERT». Ivaretakelse av miljøet og formidling av lokal kulturhistorie er sentrale deler av opplæringen. Foto: Visit Svalbard

De siste to årene har Visit Svalbard og Visit Geilo jobbet tett med Innovasjon Norge for å gjennomføre prosessen, som til slutt ledet til Merket for Bærekraftig reisemål. Merkets formål er å være et kvalitetsstempel i markedsføring og omdømmebygging av reisemålene.

Et bærekraftig Svalbard

-Er det én destinasjon i Norge som bør tenke bærekraft langs alle dimensjoner, så er det Svalbard. Sårbarheten i naturen, den skjøre balansen mellom bruk og vern, og ikke minst opplevelsen av det autentiske som gjestene kommer for å oppleve, fordrer at vi opptrår forsvarlig i utøvelsen av all vår virksomhet her oppe, sier reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard. Han er stolt over nå å kunne kalle Longyearbyen et «bærekraftig reisemål».

Systematisk har Visit Svalbard jobbet med å samle ideer, informasjon og analyser, og få oversikt over lokale forhold i reiselivet. Bærekraftprosjektet har vært en integrert del av et omfattende strategiarbeid for reiselivsnæringen på Svalbard, «Masterplan Svalbard mot 2025».

- Bredt samarbeid i lokalsamfunnet og blant reiselivsbedriftene har vært en av nøklene for å oppnå status som bærekraftig reisemål. Vi opplever et sterkt felles ønske om å lykkes, sier Trine Krystad, prosjektleder i Visit Svalbard.

Bærekraftig satsing kommer samfunnet til gode

I Hallingdal er reiselivssjef Pål Knutsson-Medhus svært fornøyd med endelig å kunne sette bærekraftmerket på destinasjonen.

- Da muligheten til sertifisering dukket opp var det et soleklart valg for Geilo at dette var noe vi måtte ta fatt på, sier reiselivssjefen.

Nå er sertifiseringsprosessen ved veis ende og om tre år kommer en resertifiseringsrunde. I mellomtiden skal det jobbes bærekraftig. Prosessen har gitt en god forankring i hele det lokale næringslivet, ikke bare i reiselivet, og det har blitt naturlig for destinasjonen å jobbe bærekraftig. Noen av tiltakene har vært å bli mer selektive i valg av samarbeidspartnere med en klar miljøprofil, å ha økt fokus på vertskapsrollen og sikre riktig og god kommunikasjon av Geilo som en bærekraftig destinasjon.

- Å få full oversikt over alle tjenester ved destinasjonen er en stor fordel og det samme er at en bærekraftig satsing kommer samfunnet til gode. Men det er også viktig å få fram at dette har en kommersiell side – og det er ingen grunn til å være flau over det. Merket for Bærekraftig reisemål vil trekke flere turister og bærekraftig reiseliv har stort fokus globalt, sier Pål Knutsson-Medhus.

Tiltak i Longyearbyen:

Vertskapsprogrammet «LongyearbyVERT». Et kursopplegg for alle på reisemålet som har en gjeste- eller kunderelasjon, er utviklet og gjennomført. Longyearbyverter, så vel som de sertifiserte svalbardguidene, har ivaretakelse av miljøet og formidling av lokal kulturhistorie som sentrale deler av opplæringen.

Grønne miljøsparker og bysykler. Dette har blitt kjente trekk i bybildet, og lånes ut gratis til glede for turister og fastboende. Med formålet om å redusere klimautslipp, samt sette fokus på dette, ble det også gjennomført «tomgangsaksjon» i samarbeid med 6.klasse på Longyearbyen skole. Hele lokalsamfunnet ble invitert til å delta.

I Longyearbyen er de lokale mattradisjonene og det arktiske «Svalbard-kjøkkenet» også et viktig satsningsområde. Det produseres eget Svalbard-øl, og den populære matvandringen «Taste of Svalbard» arrangeres i ukentlig. Hvordan utnytte de stedegne og kortreiste ressursene ytterligere er noe reiselivsnæringen jobber aktivt med.

Reiselivsbedriftene oppfordres til å miljøsertifisere seg og redusere ressursforbruket. Det er dessuten et stort fokus på gjenfortelling av den særegne gruvehistorien i Longyearbyen. Utvikling av helårsaktiviter som bidrar til økt sysselsetting er også svært viktig i bærekraftarbeidet. 


Tiltak på Geilo:

Rent miljø og ressurseffektivitet. Alle aktivitetsbedrifter på Geilo er nå i sertifiseringsmodus for å kunne tilby ansvarlige og miljøsertifiserte opplevelser til kurs- og konferansemarkedet. 

Route 50. Tiltaket er gjort for å løfte frem flere deler av kommunen. FV 50 er en vei som strekker seg fra det ene hjørnet i kommunen, til det andre. En livsnerve med mange spennende attraksjoner, severdigheter og et spennende næringsliv. 

Nye arrangement, nytt innhold i klassikere. Geilo har hatt og har framleis en stor portefølje med arrangement. Spark VM som startet opp i 1981 har alltid hatt en grønn profil, men har nå fått et enda tydeligere miljøbudskap. Norsk Matglede er et annet eksempel, der arrangementet i seg selv også er miljøsertifisert. Målsettingen til Visit Geilo er at alle arrangement som arrangeres skal ha miljøsertifisering som kjennemerke. Utviklingen av nye arrangement har pågått i flere år, og de nye arrangementene har alle de 10 Bærekraftprinsippene som utgangspunkt for utviklingen.

Økonomisk bærekraft.
Ved starten av Bærekraftig Reisemål prosessen på Geilo, hadde Visit Geilo snaue 100 medlemmer. Det ble igangsatt mange tiltak rundt det å verve nye medlemmer. Bedre kommunikasjon, mer involvering, større bredde i medlemsmassen og tydelige målsettinger har gjort sitt til at Visit Geilo i dag teller 223 medlemsbedrifter. 

Billedbruk og profil.
Visit Geilo har tatt Bærekraftprinsippene inn i utviklingen av design, språk og profil. Bilder tas på en måte som viser natur, mennesker og kultur. De prioriterer bilder som viser frem identitet, historier og unike fortrinn som et bærekraftig reisemål. 

«Generation Geilo».
De siste fem årene har Geilo jobbet med vertskap gjennom ulike vertskapskurs. Over 600 mennesker har gjennomgått teknikker, kunnskapsløft og erfaringsutveksling.

Gjennom et stort foto-dokumentasjon-prosjekt
er det tatt portretter av menneskene som gjør reiselivet til en opplevelse i Geilo-regionen. 50 portretter har blitt en praktbok av mennesker, med sine historier og i sine rette element. Boken er laget i samarbeid med Emile Holba, som er en særs anerkjent fotograf fra England. Tekst, foto og idè er et resultat av selve prosjektet Bærekraftig Reisemål, og boken har derfor lansering på samme dag som utdelingen av diplomet, som et synlig bevis på prosessen som er gjennomført.


Dette er Merket for bærekraftig reisemål:

  • Merket for Bærekraftig reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge og merkeordningen forvaltes av Innovasjon Norge.
  • Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling.
  • Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet.
  • Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig.
  • Med merket blir reisemålet mer attraktivt: Det gir troverdighet hos turistene og kan skape stort engasjement i lokalmiljøet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Prosjektleder Trine Krystad i Visit Svalbard forteller at et av tiltakene de har gjort i merkeprosessen er å sette i gang vertskapsprogrammet «LongyearbyVERT». Ivaretakelse av miljøet og formidling av lokal kulturhistorie er sentrale deler av opplæringen. Foto: Visit Svalbard
Prosjektleder Trine Krystad i Visit Svalbard forteller at et av tiltakene de har gjort i merkeprosessen er å sette i gang vertskapsprogrammet «LongyearbyVERT». Ivaretakelse av miljøet og formidling av lokal kulturhistorie er sentrale deler av opplæringen. Foto: Visit Svalbard
Last ned bilde
Grønne miljøsparker har blitt et kjent syn i bybildet i Longyearbyen. Foto: Visit Svalbard
Grønne miljøsparker har blitt et kjent syn i bybildet i Longyearbyen. Foto: Visit Svalbard
Last ned bilde
Geilo har i løpet av merkeprosessen blitt mer bevisst på å knytte til seg samarbeidspartnere med en klar miljøprofil, som NSB. Her fra Geilo Stasjon. Foto: CH - Visitnorway.com
Geilo har i løpet av merkeprosessen blitt mer bevisst på å knytte til seg samarbeidspartnere med en klar miljøprofil, som NSB. Her fra Geilo Stasjon. Foto: CH - Visitnorway.com
Last ned bilde

Lenker

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom