Innovasjon Norge

To nye bærekraftige reisemål i Norge 

Del

Visit Lyngenfjord og Lindesnesregionen er tildelt Merket for bærekraftig reisemål av Innovasjon Norge.

Lindesnes. Foto: Thomas Rasmus Skaug/ visitnorway.com
Lindesnes. Foto: Thomas Rasmus Skaug/ visitnorway.com

Interessen for å kunne skilte med Merket for bærekraftig reisemål er stor blant norske destinasjoner. Med nykommerne Region Lyngenfjord og Lindesnesregionen er det totalt 11 som har gjennomført prosessen. Flere jobber med saken og vil få merket i løpet av nær fremtid. 

Bærekraftig reisemålsutvikling 
Merkeordningen består av en standard og en arbeidsprosess, som sammen blir et verktøy som hjelper reisemålet i å planlegge, iverksette og måle arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling. Både næring, lokalsamfunn og kommunen(e) involveres i en prosess som tar cirka to år. 

- Vi gratulerer Visit Lyngenfjord og Lindesnesregionen med Merket for bærekraftig reisemål. Det er en lang og grundig prosess de har vært gjennom, der små og store tiltak for bedre måling og styring er gjennomført. Med de to nykommerne stiller Norge sterkere som et bærekraftig reisemål totalt, og gir reisemålene et bedre grunnlag for ansvarlige valg fremover. Reiselivet har mange dilemmaer rundt sine positive og negative fotavtrykk, og prosessen bidrar til mer helhetlige retningsvalg. Og dette er bare starten. Heretter må de levere stadig bedre måltall på over 100 ulike indikatorer på både miljø, samfunn og verdiskapingen, sier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm i Innovasjon Norge. 

Visit Lyngenfjord 
Hos Visit Lyngenfjord har de gjennomført en rekke tiltak parallelt med prosessen for å oppnå merket. Det er utviklet en lokalmatguide, gjennomført lokalkunnskapskurs, pilotprosjekt med Green Key-sertifisering av mindre overnattingsbedrifter og tiltak for videreutvikling av Lyngenfjord som en bærekraftig sykkeldestinasjon.  

- For oss har det vært en lang og veldig lærerik prosess og vi er kjempestolte over å ha fått merket som Bærekraftig Reisemål. Det betyr mye for hele destinasjonen og våre fem kommuner (Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord) å bli satt på kartet som et bærekraftig reisemål. Vi gleder oss over det vi har fått til og fortsetter jobben med bærekraftig reisemålsutvikling i regionen sammen med kommunene, reiselivsbedriftene med flere, sier Marie Kr. Angelsen, prosjektleder for bærekraftig reisemål i Visit Lyngenfjord. 

 
Lindesnesregionen
Arbeidet med å bli godkjent som et bærekraftig reisemål har økt bevisstheten for en bærekraftig utvikling hos næringen og kommunene i Lindesnesregionen. Visit Lindesnes har hatt et stort fokus på videreutvikling av det gode vertskapet, skape samarbeid og nettverk i næringen, bruk av lokalmat og forskjønnelse av regionen.  

- Vi har hatt et ekstra fokus på kompetansehevende tiltak, og vi vil inn i barnehage og skole med budskap og tankegang. Bærekraft er blitt en del av hvordan vi jobber og vil være en kontinuerlig prosess fremover. Merket har gitt oss et bedre samhold, stolthet og positiv markedsføring, sier Erling Løfsnes, daglig leder i Visit Lindesnes. 

Fakta:
For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobbes målrettet for å tilby unike opplevelser som er grunnlagt i stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre. 

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl. For reisemålet er merket gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring langs 104 indikatorer.  

LENKER 

Om Merket for bærekraftig reisemål: 

https://www.visitnorway.no/innsikt/brekraftig-reisemlsutvikling/ 
https://www.visitnorway.no/om-norge/barekraftig-reiseliv/ 

Visit Lyngenfjord 

https://visit-lyngenfjord.com/no
https://visit-lyngenfjord.com/no/bransjenett 
 

Lindesnesregionen 

https://www.visitnorway.no/reisemal/sorlandet/lindesnesregionen/  

 
Kontaktpersoner 
Ingunn Sørnes, spesialrådgiver bærekraftig reiseliv i Innovasjon Norge,
insor@innovasjonnorge.no tlf. +47 957 78 663 

Erling Løfsnes, erling@visitlindesnes.no, tlf. +47 916 83 575 
Marie Kr. Angelsen, marie@visit-lyngenfjord.com, tlf. +47 977 40 586 

Kontakter

Bilder

Lindesnes. Foto: Thomas Rasmus Skaug/ visitnorway.com
Lindesnes. Foto: Thomas Rasmus Skaug/ visitnorway.com
Last ned bilde
Lyngenfjord. Foto: Jan Olsen
Lyngenfjord. Foto: Jan Olsen
Last ned bilde

Om Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Innovasjon Norge
Akersgata 13
0158 OSLO

22 00 25 00http://www.innovasjonnorge.no

Vi bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter. Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Følg saker fra Innovasjon Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Innovasjon Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Innovasjon Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom