Handel og Kontor i Norge

Tjenestepensjonsordningene klages inn for LDO

Del

Handel og Kontor (HK) mener private tjenestepensjonsordninger (innskuddspensjoner) strider mot likestillingsloven. Klagesak ble i dag sendt Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Forbundsleder Trine Lise Sundnes
Forbundsleder Trine Lise Sundnes

–Dagens tjenestepensjonsordninger i privat sektor forskjellsbehandler på kjønn, det bør det ryddes opp i, sier forbundsleder Trine Lises Sundnes

Det er flere forhold Handel og Kontor finner kjønnsdiskriminerende med dagens bestemmelser om privat tjenestepensjon. Kravet om minimum 20 prosent stilling, ingen opptjening mellom 0 og 1 G (1 G utgjør per d.d. kr 90 068,-) og ingen opptjening ved mindre enn 12 måneders ansettelse.

- Kvinner topper statistikken over deltidsansatte, flere kvinner enn menn har mindre enn 20 % stilling. I tillegg er flere kvinner enn menn midlertidig ansatt, uttaler Sundnes.

Mange kvinner i privat sektor har en stilling mindre enn 20 %, en vesentlig del av inntekten for deltidsansatte og lavtlønte unntas fra pensjonsrettigheter og av 185 000 midlertidig ansatte er 72 000 menn og 113 000 kvinner jf. SSB-tall for 2014.

- Disse tallene understreker at det særlig er kvinner som rammes av unntakene i dagens bestemmelser og dermed får dårligere pensjonsopptjening enn menn, sier Sundnes.

I tillegg er det slik at innskuddspensjoner, som dominerer i privat sektor, utbetales i maks 10 år, men minst til fylte 77 år. Det rammer de som lever lengst, altså kvinner.

- Det er altså slik at kvinner først taper rett til pensjonsopptjening som følge av strukturelle hindringer. Deretter må de ta til takke med en lengre periode uten pensjonsutbetaling eller lavere årlig pensjon enn menn, fordi de lever lenger. De taper i flere omganger fordi de er kvinner, sier Sundnes.

Klagesaken ligger nå på LDOs bord hvor det bes om en generell uttalelse om pensjonslovgivningen kan være i strid med likestillings- og diskrimineringslovgivningen.

- Vi mener det er på tide å stille kritiske spørsmål til et pensjonssystem som i lag på lag faktisk virker kjønnsdiskriminerende, avslutter Sundnes. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Forbundsleder Trine Lise Sundnes
Forbundsleder Trine Lise Sundnes
Last ned bilde

Dokumenter

Om Handel og Kontor i Norge

Handel og Kontor i Norge
Handel og Kontor i Norge
Torggata 12
0181 Oslo

+47 23 06 11 80http://www.hkinfo.no/

Handel og Kontor i Norge (HK) ble stiftet i 1908 under navnet Den Underordnede Handelsstands Landsforbund i Kristiania. På dette tidspunktet var det 2.175 medlemmer. Handel og Kontor i Norge (HK) er i dag LOs tredje største forbund med over 70.000 medlemmer. HKs medlemmer kommer fra en rekke bransjer. Vi organiserer innen: handels-, industri-, håndverk-, luftfart-, forlag-, kontor-, administrasjon-, finans- og servicevirksomhet.

Følg saker fra Handel og Kontor i Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Handel og Kontor i Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Handel og Kontor i Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom