TINE SA

TINE kartlegger klimagassutslippene til Dagros

Del

Nå vil alle melkeprodusentene til TINE kunne kartlegge klimagassutslippene fra kua. Det vil gjøre det enklere å iverksette effektfulle tiltak for å redusere utslippene og dermed gjøre produksjonen enda mer klimavennlig.

Landbruket står for om lag 8 prosent av Norges samlede utslipp, og metangass og lystgass er to av de viktigste klimagassene fra landbruket. TINE Rådgivning har sammen med teknologimiljøer utviklet et digitalt verktøy der bonden kan se grafiske fremstillinger av hvor mye klimagasser kuene slipper ut igjennom året – eller enklere sagt: Bonden får vite hva klimagassutslippet per liter produsert melk er.

-Da kan bonden også iverksette effektfulle tiltak, enten det dreier seg om sammensetning av fôr eller å gjennomføre slåtten på tidspunkter hvor graset er mindre fiberrikt. Dette påvirker igjen metanproduksjonen og utslippene. Dette er bare noen eksempler, sier professor og fagsjef i TINE, Harald Volden.

Den norske kua er ellers klimaeffektiv i internasjonal målestokk fordi den brukes både til kjøtt- og melkeproduksjon. Klimagassutslippene per liter melk er under halvparten av det internasjonale snittet (litt over 1 CO2 ekvivalent sammenlignet med 2,6 internasjonalt).

Ellers vil også tiltak på helsesiden kunne redusere klimagassutslippene. I følge en rapport fra den britiske landbruksorganisasjonen ADAS har syke kyr opptil 25 prosent høyere klimagassutslipp enn friske kyr. Norske kuer er i utgangspunktet blant de friskeste i verden, men god oppfølging av hvert enkelt dyr vil uansett slå ut i regnskapet.

-Målet er å kutte utslippene fra landbrukssektoren med 20 prosent fram mot 2030, og det nye verktøyet for å kartlegge klimagassutslippene til kua er ett av mange virkemidler for å komme dit, avrunder Volden.

Tallmaterialet til TINE inngår i en større klimakalkulator i regi av prosjektet "Klimasmart landbruk" til Norges Bondelag, Norsk Landbruksrådgiving, TINE, Nortura og Felleskjøpet Agri.

Kontaktpersoner: 
Professor og fagsjef i TINE, Harald Volden, tel. 911 50 067
Prosjektleder "Klimasmart landbruk", Tony Barman, tel. 902 022 13

TINE er en ledende, norsk merkevareleverandør som daglig leverer produkter over hele Norge. 11 500 bønder på 9 000 gårdsbruk er fundamentet for TINEs forretningsdrift.  Hver dag lager vi produkter med lidenskap og kjærlighet til tradisjoner bygget gjennom mange år på en rekke meierier i landet vårt.

Kontakter

Bilder

Om TINE SA

TINE SA
TINE SA
Lakkegata 23
0187 Oslo

03080http://www.tine.no

TINE SA er et næringsmiddelkonsern som foredler rene og naturlige råvarer til god og sunn mat. Morselskapet TINE SA er et samvirkeselskap som eies av melkeprodusenter som leverer melk til selskapet. På den måten skaper TINE verdier i et nært samspill mellom norsk natur, landbruk og marked.

Følg saker fra TINE SA

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TINE SA på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra TINE SA

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom