MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Tine frikjent i MFU

Del

Konkurranse for Tine isTe ikke særlig rettet til barn

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på utforming av konkurranse for Tine IsTe hvor deltagerne skulle vise triks med Bottle Flip med bruk av Facebook og Youtube.
Etter en samlet vurdering av mediebruk og virkemidler har MFU ikke gitt klager medhold. I sin vurdering har Utvalget blant annet lagt vekt på at Tine har kjøpt målgrupper 15-25 år og  at deltagerne i filmene skulle ha en alder på minst 16 år. Tine har dermed ikke lagt seg inntil aldersgrensen på 13 år som MFU har i sine retningslinjer. Utvalget var enstemmig i sin vurdering.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.