MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Tine frikjent i MFU

Del

Konkurranse ikke vurdert til å være særskilt rettet til barn eller uaktsom overfor ungdom

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på utforming av konkurranse for Tines Litago med bruk av Facebook og en tegnefunksjon på Snapchat. Tine får kritikk av MFU for ikke å angi særskilt aldersgrense på minimum 13 år i denne konkurransen.
Etter en samlet vurdering av mediebruk og virkemidler har MFU ikke gitt klager medhold. I sin vurdering har Utvalget blant annet lagt vekt på at Tine har kjøpt målgrupper 15-25 år og dermed ikke lagt seg inntil aldersgrensen på under 13 år som MFU har i sine retningslinjer. Utvalget var enstemmig i sin vurdering.

Kontakter

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.