MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Tine frikjent i MFU

Del

Konkurranse ikke vurdert til å være særskilt rettet til barn eller uaktsom overfor ungdom


Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på utforming av konkurranse for Tines Litago med bruk av Facebook og en tegnefunksjon på Snapchat. Tine får kritikk av MFU for ikke å angi særskilt aldersgrense på minimum 13 år i denne konkurransen.
Etter en samlet vurdering av mediebruk og virkemidler har MFU ikke gitt klager medhold. I sin vurdering har Utvalget blant annet lagt vekt på at Tine har kjøpt målgrupper 15-25 år og dermed ikke lagt seg inntil aldersgrensen på under 13 år som MFU har i sine retningslinjer. Utvalget var enstemmig i sin vurdering.

Nøkkelord

Kontakter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Hele vedtaket kan sendes ved henvendelse mfu@mfu.as eller finnes på www.mfu.as fra 1.7.17.