Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tilrår slepp av minstevassføring i Samnangervassdraget

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å pålegge BKK Produksjon AS å sleppe minstevassføring frå Fiskevatn i Samnangervassdraget i Samnanger kommune, Hordaland.

Minstevassføringa vil sikre muligheit for oppgang og oppvekst av anadrom fisk i vassdraget. Tilrådinga skjer etter ein lengre periode med testing av ulike tiltak, og med heimel i eksisterande reguleringskonsesjon i vassdraget.

Les meir om fastsetting av minstevassføring i Samnangervassdraget.


Kontaktpersonar:

Avdelingsdirektør Rune Flatby, tlf. 416 78 203
Seksjonssjef Carsten Stig Jensen, tlf. 908 50 206

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom