Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tilrår nytt manøvreringsreglement for Dalavatn i Jørpelandsvassdraget

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Jørpeland Kraft AS nytt manøvreringsreglement for reguleringa av Dalavatn i Strand kommune i Rogaland fylke.

På bakgrunn av søknad frå Jørpeland Kraft AS, har NVE handsama sak om endring av manøvreringsreglementet for Dalavatn i Jørpelandsvassdraget.

NVE rår til at det blir gjeve nytt manøvreringsreglement for reguleringa av Dalavatn. NVE meiner dei tilråda reguleringsgrensene ikkje medfører vesentlege endringar i forhold til den reguleringa som har vært praktisert i Dalavatn. Reguleringsgrensene for dei andre magasina i vassdraget er samstundes tilrådd endra med kotehøgder etter landsomfattande høgdesystem.

Les meir om endring av manøvreringsreglementet for Dalavatn


Kontaktpersonar:


Rune Flatby, avdelingsdirektør, tlf. 416 78 203

Carsten Stig Jensen, tlf. 908 50 206

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettselskapa forventar 135 milliardar kroner i nettinvesteringar dei neste ti åra17.1.2019 09:00Pressemelding

I rapporten «Status og prognoser for kraftsystemet 2018» har NVE samanstilt informasjon frå kraftsystemutgreiingane for regional- og transmisjonsnettet frå 2017 og 2018, samt frå distribusjonsnettselskap. Forventa investeringar summerer seg til 135 milliardar kroner dei neste ti åra. Det vart investert 14 milliardar kroner i transmisjonsnettet i 2016 og 2017, noko som har bidrege til betydeleg betre forsyningstryggleik.. Ny teknologi kan gjere investeringsbehovet noko mindre.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom