Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tilrår nye konsesjonsvilkår for Skoddebergvatn reguleringsmagasin

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje HLK Produksjon AS nye konsesjonsvilkår for Skoddebergvatn reguleringsmagasin i Skoddebergvassdraget i Skånland kommune i Troms fylke.

På bakgrunn av krav frå Skånland kommune, hytteeigarar og jeger-, fiske- og friluftsinteresser, har NVE handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for Skoddebergvatn reguleringsmagasin.

NVE rår til at det blir gjeve nye oppdaterte konsesjonsvilkår for magasinet, som mellom anna vil gje heimel for å krevje tiltak mot erosjon langs kantane av vatnet.

NVE tilrår ikkje minstevasstand i Skoddebergvatn i sommarhalvåret, da dette vil kunne auke faren for høge flomvasstander og erosjon. NVE tilrår heller ikkje slipp av minstevassføring i Tømmerelva, da fordelane for fisk eller vassmiljø ikkje veg opp for reduksjonen i kraftproduksjon dette ville ha ført med seg.

Les meir om vilkårsrevisjonen for Skoddebergvatn.


Kontaktpersonar:
Rune Flatby, avdelingsdirektør, tlf. 416 78 203

Jakob Fjellanger, senioringeniør, tlf. 414 57 564

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom