Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tilrår nye konsesjonsvilkår for Bleksvatn reguleringsmagasin

Del

NVE rår Olje- og energidepartementet til å gje Andøy Energi AS nye konsesjonsvilkår for Bleksvatn reguleringsmagasin i Storelva ved Lorvik i Andøy kommune i Nordland fylke.

På bakgrunn av krav frå Andøy jeger- og fiskeforening har NVE handsama revisjon av konsesjonsvilkåra for Bleksvatn reguleringsmagasin.

NVE rår til at det blir gjeve nye oppdaterte konsesjonsvilkår for magasinet, og at det skal påleggast installasjon av automatisk omløpsventil i kraftverket av omsyn til fisk i vassdraget.

NVE tilrår ikkje slipp av minstevassføring i Storelva eller fiskepassasje forbi dammen ved Bleksvatn, da fordelane for fisk eller vassmiljø ikkje veg opp for reduksjonen i kraftproduksjon og kostnadane dette ville ha ført med seg.

Les meir om vilkårsrevisjonen for Bleksvatn.

Kontaktpersonar:

Rune Flatby, avdelingsdirektør, tlf. 416 78 203
Carsten Stig Jensen, tlf. 908 50 206

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom