OsloMet

Tillitsproblemer for delingstjenester i vekst

Del

Stadig flere kjøper tjenester i delingsøkonomien, men forbrukerne er mer fornøyde med de tradisjonelle tjenestene, når vi ser bort fra pris. Unntaket er Uber, som skårer bedre enn taxi-næringen.

Bruk av ulike delingstjenester har eksplodert i Norge de seneste årene, spesielt blant unge bosatt i byene.
Bruk av ulike delingstjenester har eksplodert i Norge de seneste årene, spesielt blant unge bosatt i byene.

Nabobil gjør det omtrent like bra som tradisjonelle bilutleiefirmaer. Matdelingstjenestene gjør det svakest, og har lavere tillit og tilfredshet enn restaurantbransjen. Dette viser en fersk studie fra Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

En av tre kjøper delingstjenester

Fra at litt under syv prosent i aldersgruppen 18-60 år hadde kjøpt delingstjenester i 2015, finner SIFO nå, ett og et halvt år senere, at så mange som én av tre har benyttet delingstjenester.

Det er unge mennesker bosatt i Oslo og Akershus, og folk med høy utdanning generelt, som kjøper delingstjenestene. Blant disse rapporterer hele 66 prosent om kjøp av slike tjenester, mot bare 18 prosent av femtiåringene på landsbasis.

Flest hushold har erfaring med Airbnb (15%), Uber (12%) og Finn Småjobber (6%). Sammenlikninger tyder på at delingstjenestene er enda mer utbredt i EU enn i Norge.

Airbnb, Uber og Nabobil har størst tillit

Basert på indikatorene tillit, tilfredshet og sammenlignbarhet finner vi at på en skala fra 0-10 skårer Airbnb, Uber og Nabobil over 7, mens Finn Feriehus, Finn Småjobber og ikke minst Matdelingstjenestene får svakere resultat.

I sammenlikning med tilsvarende, tradisjonelle markeder i Norge, finner vi at forbrukertilfredsheten med delingstjenestene er noe lavere for alle de nevnte delingstjenestene, med unntak av Uber. En grunn til at Uber gjør det bedre, er at taxi-næringen gjør det svært dårlig. 

Forbrukerne har mindre tillit til at tilbydere av delingstjenester overholder lover og regler enn til at tilsvarende tradisjonelle tjenestetilbydere gjør det. Kanskje noe overraskende er unntaket igjen Uber, men også Uber skårer under hva vi regner som tilfredsstillende tillit til at næringen overholder de lover og regler som skal beskytte forbrukerne. 

Ratingsystemet gir lav tillit

Mye tyder på at tillitsproblemet har utspring i rating-systemene. Fordi mange unnlater å gi negative ratinger når de har opplevd problemer, overvurderes positive erfaringer i disse rating-systemene. Resultatene tyder på at mange forbrukere er innforstått med dette.

Mindre enn halvparten av Uber-passasjerer, Airbnb-gjester og kunder hos Finn Småjobber gir uttrykk for at de stoler på andre kunders ratinger. Og for Finn Feriehus og Matdelingstjenestene er det bare hver tredje kunde som stoler på tidligere kunders ratinger.

Fakta: De tre indikatorene tillit, tilfredshet og sammenlignbarhet er hentet fra EU-kommisjonens Consumer Markets Scoreboard.

Kontakt:

Forsker Lisbet Berg, tlf. 915 36 257

Forsker Ingrid Kjørstad, tlf. 996 98 782

Forbruksforskningsinstituttet SIFO, Høgskolen i Oslo og Akershus

Les mer:

Lisbet Berg og Ingrid Kjørstad: Delingsøkonomien i Norge – forbrukere og tilbyderes vurderinger av markeder i vekst. SIFO oppdragsrapport nr. 9-2017

Mer om delingsøkonomi fra SIFO

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bruk av ulike delingstjenester har eksplodert i Norge de seneste årene, spesielt blant unge bosatt i byene.
Bruk av ulike delingstjenester har eksplodert i Norge de seneste årene, spesielt blant unge bosatt i byene.
Last ned bilde
Figur 1. Forbrukertilfredshet: Vurdering på 0-10 skala av seks delingstjenester, sammenlignet med seks tradisjonelle markeder (Kilde sammenlikning: Consumer Markets Scoreboard – Dashboard/SIFO survey 2015). (N for delingstjenester = 819, 170, 75, 308, 107, 654, N fra Scoreboard = 500 pr. marked, SIFO-survey N=913).
Figur 1. Forbrukertilfredshet: Vurdering på 0-10 skala av seks delingstjenester, sammenlignet med seks tradisjonelle markeder (Kilde sammenlikning: Consumer Markets Scoreboard – Dashboard/SIFO survey 2015). (N for delingstjenester = 819, 170, 75, 308, 107, 654, N fra Scoreboard = 500 pr. marked, SIFO-survey N=913).
Last ned bilde
Forsker Lisbet Berg ved Forbruksforskningsinstiituttet SIFO, HiOA. Foto: Eivind Røhne
Forsker Lisbet Berg ved Forbruksforskningsinstiituttet SIFO, HiOA. Foto: Eivind Røhne
Last ned bilde

Lenker

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom