Revisorforeningen

Tilliten til Stortinget svekkes om det ikke ryddes opp i reisereglene

Del

Dagens regelverk er for generelt og inviterer til ukultur. Vi kan ikke ha et system hvor det er den enkelte stortingsrepresentants subjektive vurderinger som avgjør om reisene deres er innenfor eller utenfor, mener Revisorforeningen.

Svekker tilliten: Partigruppene, presidentskapet og Stortingets administrasjon må diskutere om man er tjent med et slikt regelverk, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Svekker tilliten: Partigruppene, presidentskapet og Stortingets administrasjon må diskutere om man er tjent med et slikt regelverk, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Denne gangen er det FrPs Helge Andre Njåstad som er i søkelyset. NRK har avdekket hvordan FrP-toppen ved flere tilfeller hatt tatt med familien på det som omtales som flotte hoteller rundt om i Norge. Ved å legge inn korte jobbmøter har han fått reisene dekket av Stortinget.

- Dette regelverket kan umulig være godt nok. Det er mulig Njåstad er innenfor Stortingets regelverk, med da er det på tide at stortingsrepresentantene, presidentskapet og administrasjonen setter seg ned og diskuterer om dette er et regelverk man er tjent med, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Tilliten truet om det ikke ryddes opp

Revisorforeningen har tidligere kritisert reiseregningspraksisen ved Stortinget, og Hanstad er oppgitt over at det ikke ryddes opp.

- Dette rokker ved tilliten Stortinget er så avhengig av. De må ha tillit hos folk flest. Når folk hører denne typen historier så spør de seg selvsagt om dette er en fornuftig måte å benytte skattebetalernes penger på, sier Hanstad.

Uklare regler og fravær av eller sterkt mangelfull kontroll, gir grobunn for etablering av kritikkverdig praksis.

- Det går rett og slett ikke an at representantene kan gjøre som man vil, slik jeg oppfatter at man gjør nå, og så si at dette er stortingsrelevant og innenfor regelverket, sier Hanstad.

Stortinget må sette ned foten

Hanstad mener det er grunn til å anta at Njåstad ikke er alene i sin praktisering av regelverket.

- Et uklart regelverk inviterer til slik uheldig praksis, sier Hanstad. Dagens regelverk er for generelt. Slik jeg oppfatter det er det subjektive vurderinger hver representant selv gjør som avgjør om reisene deres er innenfor eller utenfor. Slik går det ikke an å ha det. Det er ingen andre jeg er kjent med som har det på den måten, avslutter Hanstad.

Kontakter

Bilder

Svekker tilliten: Partigruppene, presidentskapet og Stortingets administrasjon må diskutere om man er tjent med et slikt regelverk, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Svekker tilliten: Partigruppene, presidentskapet og Stortingets administrasjon må diskutere om man er tjent med et slikt regelverk, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.
Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.
Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Følg saker fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom