Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tillatelse til nye kabler over Mjøsa og Furnesfjorden

Del

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Eidsiva Nett AS tillatelse til å bygge og drive nye sjøkabler over Mjøsa og Furnesfjorden. Anleggene ligger i kommunene Gjøvik og Ringsaker i Oppland og Hedmark.

En fornyelse av strømkablene over Mjøsa og Furnesfjorden vil være viktig for å opprettholde god forsyningssikkerhet, og åpne for tilknytning av ny kraftproduksjon. NVE mener at tiltakene vil gi små endringer for allmennheten og naturmangfoldet i driftsfasen. Vi har satt vilkår knyttet til rasrisiko og gjennomføring av anleggsarbeidet for å sikre minst mulig virkninger i anleggsfasen.

NVE har tidligere gitt Eidsiva tillatelse til å bygge nye kabler over Mjøsa, men gir nå tillatelse til endret trasé fra Tangnesvika i Ringsaker kommune til Engelandsodden i Gjøvik kommune. På land vil jordkabelen følge tilnærmet lik trasé som har fått konsesjon tidligere, fram til Mjøsstranda transformatorstasjon. Total trasélengde vil være ca. 4 kilometer.

De nye kablene over Furnesfjorden vil gå i dagens trasé. Muffehuset på Jessnes vil bli fjernet, og kablene vil bli gravd ned fram til tilknytningspunkt på luftledning. Kablene vil ha samme lengde som dagens kabler på 2,4 kilometer. Anlegget ligger i Ringsaker kommune.

Les mer om:

Mjøskablene

Furnessjordkablene

Kontaktpersoner:
Saksbehandler Solveig Willgohs, 22 95 92 45
Seksjonssjef Siv Sannem Inderberg, 901 93 008

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom