Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tillatelse til kraftledning trygger strømtilførsel mellom Hamneidet og Skjervøy i Troms

Del

NVE gir Ymber AS anleggskonsesjon og ekspropriasjonstillatelse for å bygge og drive en ny 13 km lang 66 kV kraftledning mellom Hamneidet og Skjervøy i kommunene Nord-Reisa og Skjervøy i Troms.

Begrunnelsen for vedtaket er at dagens ledning er utsatt for utfall grunnet ras og kraftige fallvinder, og det er behov for å styrke forsyningssikkerheten av de nordlige deler av kommunene Nord-Reisa og Skjervøy.

Mer informasjon om tillatelsen til ny kraftledning Hamneidet-Skjervøy:
Du finner konsesjonsdokumentet, ekspropriasjonstillatelsen og bakgrunn for vedtak på nve.no.

Kontaktpersoner:

Fung. seksjonssjef Arne Anders Sandnes (tlf 22 95 92 18, e-post asan@nve.no)

Saksbehandler Frode Johansen (tlf 22 95 91 76, e-post fbj@nve.no)

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Isgang i Namsen22.4.2018 14:41Pressemelding

NVE følger isgangen i Namsen tett, og har folk på stedet. Gjennomstrømming av vannet, samt videre vær og temperatur avgjør om det vil bli ytterligere flomproblemer i og langs vassdraget. NVE vil komme med mer informasjon når dette er avklart og observasjoner er gjort langs vassdraget. - Vi har isganger hver vår. Det er dramatisk når isen løsner, og isen stopper ofte opp og demmer opp vann underveis. Ofte ordner elva dette selv, da renner vannet under eller forbi, og smeltinga gjør at isen på nytt settes i bevegelse, sier regionsjef i NVE, Kari Øvrelid. Kontaktpersoner: Regionsjef Kari Øvrelid, tlf: 95 46 49 60 Flomvarslinga: tlf. 404 36 000 (ikke sms) Pressetelefon (ikke sms): 48 99 76 67

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom