Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tillatelse til å bygge ny likeretterstasjon på Sollerud i Oslo

Del

NVE gir Sporveien Oslo AS tillatelse til å bygge og drive en ny likeretterstasjon for trikken på Sollerud i Ullern bydel i Oslo kommune.

Den nye stasjon vil ligge tett opp til trikkelinjen ved Sollerud, i enden av Jonas Dahls vei mellom Lilleakerveien og Vækerøveien.

NVE begrunner tillatelsen med at dagens stasjon på Furulunden, Bestum, ikke tilfredsstiller kravene til drift, vedlikehold og personsikkerhet, i tillegg til at stasjonen nærmer seg sin tekniske levetid. Furulunden likeretterstasjon fjernes når ny stasjon er satt i drift.

NVE har satt krav om at Sporveien skal utarbeide en miljø-, transport- og anleggsplan som skal godkjennes av NVE før anleggsstart.

NVE gir også Sporveien Oslo AS ekspropriasjonstillatelse til nødvendig grunn for å utføre tiltaket. Mer informasjon om tillatelsene og tiltaket finner du på nve.no.

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder: Siv Sannem Inderberg, 22 95 94 38

Saksbehandler: Solveig Willgohs, 22 95 92 45

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom