Tilfredsstillende år for Anthon B Nilsen i 2016

Del

Oslo, 18.04.17: Konsernets driftsinntekter økte med 5 prosent til 1 506 mill. kr (2015: 1 430 mill. kr). EBITDA i 2016 beløp seg til 212 mill. kr, mot 136 mill. kr året før. Driftsresultatet ble 118 mill. kr (2015: 47 mill. kr) og resultatet før skatt beløp seg til 60 mill. kr (2015: 15 mill. kr).

Den positive resultatutviklingen skyldes flere faktorer. Eiendomsvirksomheten viste solid resultatforbedring som følge av stabil drift og gode bidrag fra salg av utviklede eiendommer. For utdanningsvirksomheten var bildet blandet, men i sum var resultatet fra den ordinære driften på sammenlignbar basis noe svakere i 2016 enn året før. Årsresultatet fra utdanningsvirksomheten er imidlertid vesentlig bedre i 2016 sammenlignet med året før, noe som skyldes at det i 2015 ble gjort betydelige avsetninger for krav reist mot Westerdals Oslo ACT.

Utdanningsvirksomheten

Driftsinntektene i Anthon B Nilsen Utdanning AS beløp seg i 2016 til 1 265 mill. kr. Justert for kjøpte og solgte virksomheter, var dette en marginal nedgang sammenlignet med 2015. Også i 2016 ble resultatet fra virksomheten påvirket negativt av avsetninger for mulige økonomiske forpliktelser som følge av krav relatert til forhold ved den tidligere skolen Westerdals School of Communication. Blant viktige aktiviteter i 2016 står vedtaket om en ny strategi for videre utvikling samt signeringen av en intensjonsavtale om salg av Westerdals Oslo ACT, sentralt. Salget ble gjennomført pr. 31. mars 2017 for 85 mill. kr og kjøper var Høyskolen Kristiania – Ernst G Mortensen Stiftelse. Ansvaret for de økonomiske konsekvensene av tvister skolen er involvert i, overtas av ny eier.

Eiendomsvirksomheten

2016 ble et nytt, godt år for eiendomsvirksomheten. Driftsinntektene økte med knappe 10 prosent til 173 mill. kr og resultatet viste god fremgang. I Anthon B Nilsen-kvartalet i Oslo sentrum ble det gjennomført detaljplanlegging for rehabiliteringen av en eldre gård i Øvre Vollgate 9 og selskapet overtok også forvaltningen av Øvre Vollgate 13, en eiendom ervervet på slutten av 2015. Langs «den kreative aksen» ved Akerselva sluttførte Anthon B Nilsen Eiendom i samarbeid med OBOS Forretningsbygg et omfattende prosjekt med transformering av en eldre fabrikkeiendom i Chr. Krohgs gate 32 til skreddersydde lokaler for Westerdals Oslo ACT. I Lahaugmoen Næringspark var det betydelig utviklingsaktivitet med arbeid på tre logistikk- og lagerbygg på til sammen 50 000 kvm.

Handelsvirksomheten

Handelsvirksomheten i Anthon B Nilsen drives gjennom selskapet Anthon B Nilsen Scandinavia AS med hovedkontor på Tofte, Hurum. Selskapet er representert i Dubai og Qatar samt i Tyskland med kontor og lager. Selskapet driver handelsvirksomhet med fiberplater, forskalingsmaterialer og komposittbaserte terrassegulv og omsetningen i 2016 beløp seg til 67 mill. kr, noe som representerer en nedgang sammenlignet med foregående år.

Nøkkelord

Kontakter

For nærmere informasjon kontakt adm.dir. Peder Chr. Løvenskiold, telefon 908 60 783 eller kommunikasjonsdirektør Trond Andresen, telefon 91 19 05 19.

Lenker

Om Anthon B Nilsen AS

Anthon B Nilsen AS
Rådhusgaten 27
0106 Oslo

http://www.abn.no

Anthon B Nilsen AS er et privateid selskap med en 130 års lang historie fra virksomhet innenfor handel og industri. Selskapet har i dag to hovedsatsingsområder: Utvikling og drift av private skoler i Norge og Sverige samt utvikling og forvaltning av næringseiendom i Oslo-området. I tillegg driver selskapet handelsvirksomhet med forskalingsprodukter og andre bygningsmaterialer.

Anthon B Nilsen Utdanning driver 8utdanningsvirksomheter med totalt 13 varemerker innenfor segmentene yrkesutdanning, voksenopplæring og allmennutdanning i Norge og Sverige. Totalt sett har virksomheten hvert år mer enn 40 000 studenter og/eller kursdeltakere på heltids- eller deltidsstudier.

Anthon B Nilsen Eiendom er et eiendomsselskap som erverver og transformerer tomter og bygninger til lokaler som er formålstjenlige for dagens og morgendagens behov og bruker. Ferdig utviklede eiendommer selges til nye eiere, eller de inngår i selskapets egen portefølje for langsiktig forvaltning og drift. Selskapet har rundt 75 000 kvm i egen forvaltning og rundt 100 000 kvm utviklingspotensial.

Følg saker fra Anthon B Nilsen AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Anthon B Nilsen AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Anthon B Nilsen AS