Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Til dere som skal på tur i Nord-Norge de neste dagene. Det vil fortsatt være lett å løse ut og fjernutløse snøskred!

Del

Lørdag (påskeaften) har vi hørt om fire større skredhendelser* som involverte personer i Lofoten, Vesterålen, Ofoten og Senja. Det gikk heldigvis bra med alle. Men, det dette forteller oss er at folk ferdes i skredterreng nå, samtidig er det tydelige tegn på at snødekket er ustabilt. Naturen gir ikke tydeligere tegn på skredfare enn naturlige- eller fjernutløse skred som evner å forplante seg i en fjellside.

Nå som det verste været i Troms og Finnmark ser ut til å gi seg vil mange komme seg ut på tur.

-"Dere må ta hensyn til at det fortsatt er et svært ustabilt snødekke med vedvarende svake lag. For å ferdes trygt krever dette mye kunnskap og konservative veivalg i fjellet" kan man lese i snøskredvarslene på varsom.no for Nordland, Troms og Finnmark.

-"Trolig må vi ta hensyn til dette vedvarende svake laget helt fram snøsmeltingen begynner og gjennomfukter snødekket i mai" sier Ragnar Ekker ved Snøskredvarslignen i Norge.

Lenger sør, i Nordland har vi også et svært ustabilt snødekke nå. Her er de samme vedvarende svake lagene som kom med den tørre kuldeperioden i februar og mars. Men, her har vi ikke fått de samme snømengdene og heller ikke hatt den samme vinden som lenger nord så vi har ikke hatt samme grad av skredaktivitet, stengte veier og isolerte bygder. For turfolk på ski eller scooter er situasjonen like skjerpet som lenger nord.

-"For enkeltpersoner er det lett å løse ut skred der du står eller ved at du fjernutløser det i bakken over deg" fortsetter Ekker.

Nå ser det ut til at dagens hendelser ikke har resultert i alvorlige skader. Turfølgene har enten sluppet unna med skrekken eller de har greid å komme seg ut av skredet med egen hjelp og har da vært heldige. Dette er noe vi alle kan lære av. Det ligger gode observasjoner i regObs som hjelper alle oss som skal vurdere snøskredfaren og som skal forstå snøforholdene bedre. Snøskredvarslignen anbefaler at du bruker denne informasjonen når du planlegger tur og videre anbefaler at de at man i de nordligste fylkene nå holder seg unna skredterreng resten av påska.

En film om å holde avstand til skredterreng

Vi har en film som forklarer hvordan du bruker 1:3-regelen for å holde trygg avstand fra skredterreng (utløpssoner). Se: https://youtu.be/XOOQN187dsY

* Hendelsene:

  • Ved Pilan (Lofoten) fjernutløste seks utenlandske turister skred som spredte seg utover og ble stort. Trolig har de påvirket et vedvarende svakt lag der snødekket var tynt.
  • I Tamokdalen (Indre Troms) ble fire personer av et scooterfølge på seks tatt av et skred de selv løste ut. De fire ble delvis begravet og fikk lettere skader.
  • På Bjørnefjell (Ofoten) ble en skikjører tatt av et ras. Vedkommende ble gravd ut av skredet og er uskadd ifølge @politinordland sine twittermeldinger.
  • Videre ble leteaksjon igangsatt og veien stengt etter at to skred gikk ned mot Mefjordvatnan. Trolig ble skred fjernutløst av et turfølge som ikke var i skredterreng.

Kontakter

Snøskredvarsling 07.00-20.00 alle dager:
T: 488 80 100 (ikke sms)
Epost: snoskredvarsling@nve.no

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom