Tieto

Tieto styrker sin posisjon som partner for virksomhetsfornyelse innen finansielle tjenester – kjøper opp Emric

Del

Tieto har inngått en avtale om å kjøpe opp Emric, en nordisk markedsleder innen programvare og tjenester for kreditthåndtering. Oppkjøpet styrker Tietos posisjon som partner for virksomhetsfornyelse for nordiske kunder innen finansielle tjenester. Tieto forventer at oppkjøpet vil bidra til å aksellerere selskapets skalerbare programvarevirksomhet, og til å nå selskapets lønnsomhetsmål.

Transaksjonen understøtter selskapets ekspansjon innen finansielle tjenester i Norden og internasjonalt. Oppkjøpet styrker selskapets tilbud innen Banking-as-a-Service gjennom nye kompetanseområder og flere programvareprodukter for lånesøknadsprosesser, utlån og leasing.  

- Oppkjøpet styrker vår programvarebaserte virksomhet i et interessant segment for de nordiske landene og i Europa for øvrig. Vi kan nå tilby hele verdikjeden til våre nordiske bank- og finanskunder innen Retail Banking og forbruksfinansieringsmarkedet. Vi ønsker våre nye kollegaer fra Emric hjertelig velkommen til Tieto. Vårt felles mål er å øke innovasjon og verdien for våre kunder, sier Per Johanson, Executive Vice President for finansielle tjenester i Tieto. 

- Vi gleder oss til å bli en del av Tieto. Ved å kombinere Tietos kunnskap og sterke tilstedeværelse med Emrics markedsledende utlåns- og leasingprodukter og -tjenester styrker vi vårt felles verdiforslag til kundene, sier Pedram Tadayon, administrerende direktør i Emric.

I 2015 var Emrics omsetning på 185 millioner SEK 185 (19,5 millioner EUR). I 2015 kom omtrent 65 prosent av selskapets omsetning fra Sverige, mens resten kom fra Norge, Finland, Danmark, Island og andre europeiske land. Tieto forventer at oppkjøpet av Emric vil bidra positivt til Tietos vekst og finansielle mål fra 2017. Emric har omlag 200 ansatte og kontorer i Stockholm, Kalix og Beograd.

Oppkjøpet er gjennomført. Prisen for Emric er basert på en Enterprise Value (EV) på SEK 300 millioner, for kontant betaling ved sluttføring av transaksjonen. I tillegg har partene kommet til enighet om en prestasjonsbasert earn-out-modell for 2017 og 2018.

For mer informasjon, vennligst kontakt
Per Johanson, Executive Vice President, Tieto Financial Services and Country Manager, Tieto Sweden, mobil: +46 768 21 2029, per.johanson[at}tieto.com (per.johanson@tieto.com)

IR:
Lasse Heinonen, CFO, tel. +358 2072 66329, +358 50 393 4950, lasse.heinonen[at]tieto.com (lasse.heinonen@tieto.com)

Media:
Kia Haring, Head of Global Communications, tel. +358 40 765 3700, kia.haring[at]tieto.com (kia.haring@tieto.com)

Pedram Tadayon, adm.dir. i Emric, tel +46 70 685 55 88, pedram.tadayon[at]emric.com (pedram.tadayon@emric.com)

Tietos mål er å gripe muligheter i den data-drevne verden og å gi dem varig verdi for mennesker, virksomheter og samfunn. Vi ønsker å være våre kunders førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere vår kunnskap om programvare og tjenester med en drivkraft for co-innovasjon og økosystemer.

Tieto har hovedkontor i Finland, og over 13 000 eksperter i nesten 20 land. Tieto omsetter for omtrent 1,5 milliarder EUR. Aksjen er notert på NASDAQ i Helsinki og Stockholm. Mer informasjon finner du på www.tieto.com  

About Emric

Emric supports a global network of banks, credit companies and system partners to incorporate a superior value chain for lending and leasing into their business. Headquartered in Stockholm, the company has additional business operations in Kalix and Belgrade.

With approximately EUR 20 million in revenue, installations in 24 different countries and 60 individual banks and credit companies as clients, Emric is the largest vendor in Scandinavia in its segment. www.emric.com 

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Råde kommune skal levere bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole7.12.2017 09:32Pressemelding

Råde kommune i Østfold har som mål å levere gode, digitale løsninger for innbyggerne i kommunen. Med bakgrunn i dette har de gått til anskaffelse av en nettbasert, oppvekstadministrativ løsning for grunnskolene, SFO og barnehagene. Den valgte løsningen fra Tieto Education er en helhetlig, integrert løsning som skal gi bedre digitale opplevelser for brukere og foresatte. Samtidig skal kommunen oppnå bedre kostnadseffektivitet og lede brukerne gjennom tjenestene på en god og smidig måte.

Kommunesamarbeid på Sunnmøre skal tilby bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole3.10.2017 10:20Pressemelding

Kommunesamarbeidet Sjustjerna har gått til anskaffelse av ny oppvekstløsning for seks av sine syv kommuner. Løsningen skal benyttes i barnehage, SFO og skole, og valget av løsning falt på Tieto Education. Ved å la Tieto levere smarte IT-tjenester frigjør Sjustjerna tid og ressurser til kjernevirksomheten. Ved effektivisering av prosesser, automatisering av tjenester og en åpen arkitektur, vil systemene være kostnadsbesparende for kommunen.

Jernbanedirektoratet går 100% i nettskyen som første offentlige virksomhet29.6.2017 08:00Pressemelding

Det nyopprettede Jernbanedirektoratet har vært i drift siden nyttår, med IT-løsninger som er 100 prosent skybaserte. Offentlige virksomheter har i liten grad valgt skybaserte løsninger, hovedsaklig basert på oppfattede begrensninger i dagens lovverk. Til tross for utfordringene i lovverket for arkivering, har direktoratet funnet en skybasert løsning fra Tieto. Målet er å realisere effektivitetsgevinster, sikre maksimal fleksibilitet og være tilpasset moderne arbeidsprosesser, samtidig som man oppfyller regjeringens strategi for skytjenester og de formelle lovkrav.

Norske ledere frykter at dagens forretningsmodeller er utdaterte om fem år26.6.2017 10:06Pressemelding

Til tross for at syv av ti ledere i nordiske bedrifter frykter at dagens forretningsmodell er utdatert om fem år, er de ikke villige til å investere i ny teknologi. Samtidig forventer de at digitaliseringen skaper muligheter til å utvikle ny virksomhet i samarbeid med aktører fra andre næringer. Dette fremkommer i undersøkelsen Future Perspectives som Kairos Future har gjennomført på vegne av Tieto.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom