Tieto

Tieto slutter seg til den europeiske alliansen for kunstig intelligens (European AI Alliance) for å forme fremtidens AI

Del

Tieto kunngjorde i dag at de, som et av de første nordiske selskapene, blir med i den europeiske alliansen for kunstig intelligens. Alliansen er et nyetablert forum hvor aktører som jobber med kunstig intelligens (AI) møtes med mål om å fremme Europas konkurranseevne innen forskning og utvikling innen AI og dens påvirkning på næringsliv og samfunn.

Alliansen er etablert av Europakommisjonen og bringer sammen en rekke ledende aktører innen AI, inkludert selskaper, forbrukerorganisasjoner, fagforeninger og andre representanter for det sivile samfunn i Europa, for å dele erfaringer og utfordringer. Alliansen har til hensikt å bidra til den europeiske debatten om AI og påvirke Kommisjonens AI-politikk.

For å oppnå dette jobber alliansen i nært samarbeid med "High-Level Expert Group on Artifical Intellince – AI HLEG", en gruppe som også er etablert av Kommisjonen. Denne ekspertgruppen skal på overordnet nivå informere om muligheter og utfordringer knyttet til kunstig intelligens, og støtte implementeringen av Kommisjonens kommende AI-strategi. AI HLEG skal også utvikle de etiske retningslinjene for AI – som vil dekke temaer som rettferdighet, trygghet og åpenhet, samt konsekvenser for våre grunnleggende rettigheter som integritet, verdighet og forbrukerbeskyttelse. Gruppen består av 52 medlemmer fra akademia, næringsliv og det sivile samfunn, med medlemmer som BMW, Fraunhofer Institute, Oxford University, Telenor, Bosch, IBM, Bayer, Google, Nokia, Siemens med flere.

Alliansen vil utfylle og støtte AI HLEGs arbeid, spesielt når det gjelder å utvikle etiske retningslinjer, og sikre Europas konkurranseevne innen AI. Tieto og andre medlemmer av alliansen kan gi direkte tilbakemelding på konkrete spørsmål og forslag til dokumenter utarbeidet av AI HLEG-gruppen.

- Som et av de første nordiske selskaper som deltar i alliansen får Tieto en utmerket anledning til å legge til rette for AI-utviklingen i Europa. Vi er glade for å jobbe tett sammen med de andre alliansemedlemmene for å fremme innovasjon, samtidig som vi skal ivareta de høyeste etiske og bærekraftige standarder i utviklingen av AI. Vi jobber sammen med andre ledende medlemmer for å bygge strategier som vil akselerere AI-forskning og industrielle applikasjoner, sier Dr. Christian Guttmann, Vice President for AI og Data Science i Tieto.

AI og avansert dataanalyse er en integrert del av Tietos visjon for fremtidig vekst og suksess. Tieto har nylig utviklet flere innovative AI- og datadrevne prosjekter, for eksempel et pilotprosjekt med byen Espoo i Finland.

Tieto vil ha seks ekspertrepresentanter i alliansen – og hver representant har en dyp akademisk og industriell erfaring innen kunstig intelligens, for eksempel maskinlæring, dyp læring, multiagentsystemer, kunnskapsrepresentasjon, maskinpersepsjon og AI-etikk.

Nøkkelord

Kontakter

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere. 

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Tieto øker forpliktelsen til etisk bruk av AI17.10.2018 13:50Pressemelding

Tieto forsterker sin forpliktelse til å fremme etisk og ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens (AI). På Aftenpostens teknologikonferanse i Oslo offentliggjorde Christian Guttmann fra Tieto at selskapet introduserer etiske retningslinjer for bruk av AI og sertifisering av sine medarbeidere, samt at de introduserer nye stillinger på området. Disse tiltakene er del av et langsiktig arbeid for å fremme etisk bruk av AI i selskapets produkt- og tjenesteutvikling.

Drammen øker digitaliseringstakten for ny storkommune4.7.2018 09:06Pressemelding

Drammen blir Norges 7. største kommune i 2020, og har satt høye mål for utrulling av digitale innbyggertjenester i den nye storkommunen. Som et ledd i arbeidet har Drammen inngått avtale med Tieto om å innføre ny skybasert løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv. Løsningen danner plattformen for å tilby bedre og flere digitale tjenester til innbyggerne, næringsliv og egne medarbeidere. Det er et uttalt mål at innbyggerne i kommunene skal få bedre innsyn, og medvirke mer i saksbehandlingen av egne saker.

Tietos løsning for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren mottar CE-sertifisering24.5.2018 11:04Pressemelding

Tieto Intelligent Wellbeing er en datadrevet løsning for aktører innen helse- og velferdssektoren. Ved hjelp av blant annet kunstig intelligens (AI) skal håndteringen av store mengder pasientdata kunne skje raskere og mer nøyaktig, samtidig som effektiviteten og påliteligheten innen helse- og omsorgsprosesser øker på individ- og samfunnsnivå. Løsningen har nå mottatt CE-sertifisering for medisinsk utstyr, noe som gjør det mulig å utvide bruken fra medisinsk forskningsformål til daglig, klinisk behandling av pasienter.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom