Tieto

Tieto skal levere digital kommunikasjonsløsning til Bærum kommune

Del

Bærum kommune har gått til anskaffelse av en ny, digital kommunikasjonsløsning som skal benyttes i SFO og skole. Den nye løsningen leveres av Tieto Education.

Bærum kommune er med sine cirka 125.000 innbyggere Norges 5. største kommune målt i antall innbyggere. Kommunen er kjent for sin ambisiøse satsing på IKT-løsninger og har vært en aktiv medspiller til KS og KOMMIT for nasjonale fellesløsninger og strategi bak den såkalte FIKS-plattformen.

- Vi skal hjelpe Bærum kommune med å realisere sentale deler av deres digitaliseringsstrategi, og levere gode tjenester til innbyggerene. Løsningen skal understøtte kommunens visjoner og mål om "digital skolehverdag" og muliggjøre et digitalt samarbeid mellom hjem og skole. Vi er veldig stolte av å bli vurdert til å ha den beste total-løsningen i den grundige anskaffelsesprosessen, med høy score på alle tildelingskriterier. Nå gleder vi oss veldig til samarbeidet med Bærum kommune, sier Kjetil Næssan, leder for Tieto Education i Norge.

Bærum kommune har som mål å etablere en løsning som støtter opp om samhandling, innovasjon, effektivitet og kvalitet i tjenesteproduksjonen. Løsningen skal bygge på moderne IT-arkitektur, verktøy og anerkjente, åpne teknologiske standarder. Denne skal til enhver tid tilfredsstille lovkrav med forskrifter, herunder krav til godkjent elektronisk arkiv.

- Den nye løsningen skal blant annet bidra til effektiv og god informasjonsflyt mellom skole og hjem, sier Siv Herikstad, kommunalsjef for skole.

Skal gi bedre arbeidsflyt
Bærum kommune vektlegger nasjonale føringer i sine løsninger og prosjekter. I anskaffelsen vektlegges særskilt prinsippet om tjenesteorientering for å sikre en fremtidsrettet og fleksibel arkitektur, samt sikkerhet for å sikre ivaretakelse av personvern.

Oppgaveorientert design sørger for å lede brukerne igjennom oppgavene de vil løse på en god og smidig måte. Bærum kommune trekker frem brukervennligheten for alle brukergrupper som et viktig tildelingskriterie.

Løsningen inkluderer også konvertering, løsning for kulturskolen, timeplanlegger og app for foresatte. Arbeidsflyten, prosessene og kommunikasjonen med foresatte skal moderniseres. Løsningen sys sammen i en moderne arkitektur der blant annet administrasjonssystemet og timeplanleggeren integreres i realtid. 

Nøkkelord

Kontakter

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Om Tieto
Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.  

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Råde kommune skal levere bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole7.12.2017 09:32Pressemelding

Råde kommune i Østfold har som mål å levere gode, digitale løsninger for innbyggerne i kommunen. Med bakgrunn i dette har de gått til anskaffelse av en nettbasert, oppvekstadministrativ løsning for grunnskolene, SFO og barnehagene. Den valgte løsningen fra Tieto Education er en helhetlig, integrert løsning som skal gi bedre digitale opplevelser for brukere og foresatte. Samtidig skal kommunen oppnå bedre kostnadseffektivitet og lede brukerne gjennom tjenestene på en god og smidig måte.

Kommunesamarbeid på Sunnmøre skal tilby bedre digitale tjenester for barnehage, SFO og skole3.10.2017 10:20Pressemelding

Kommunesamarbeidet Sjustjerna har gått til anskaffelse av ny oppvekstløsning for seks av sine syv kommuner. Løsningen skal benyttes i barnehage, SFO og skole, og valget av løsning falt på Tieto Education. Ved å la Tieto levere smarte IT-tjenester frigjør Sjustjerna tid og ressurser til kjernevirksomheten. Ved effektivisering av prosesser, automatisering av tjenester og en åpen arkitektur, vil systemene være kostnadsbesparende for kommunen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom