Tieto

Tieto skal levere digital kommunikasjonsløsning til Bærum kommune

Del

Bærum kommune har gått til anskaffelse av en ny, digital kommunikasjonsløsning som skal benyttes i SFO og skole. Den nye løsningen leveres av Tieto Education.

Bærum kommune er med sine cirka 125.000 innbyggere Norges 5. største kommune målt i antall innbyggere. Kommunen er kjent for sin ambisiøse satsing på IKT-løsninger og har vært en aktiv medspiller til KS og KOMMIT for nasjonale fellesløsninger og strategi bak den såkalte FIKS-plattformen.

- Vi skal hjelpe Bærum kommune med å realisere sentale deler av deres digitaliseringsstrategi, og levere gode tjenester til innbyggerene. Løsningen skal understøtte kommunens visjoner og mål om "digital skolehverdag" og muliggjøre et digitalt samarbeid mellom hjem og skole. Vi er veldig stolte av å bli vurdert til å ha den beste total-løsningen i den grundige anskaffelsesprosessen, med høy score på alle tildelingskriterier. Nå gleder vi oss veldig til samarbeidet med Bærum kommune, sier Kjetil Næssan, leder for Tieto Education i Norge.

Bærum kommune har som mål å etablere en løsning som støtter opp om samhandling, innovasjon, effektivitet og kvalitet i tjenesteproduksjonen. Løsningen skal bygge på moderne IT-arkitektur, verktøy og anerkjente, åpne teknologiske standarder. Denne skal til enhver tid tilfredsstille lovkrav med forskrifter, herunder krav til godkjent elektronisk arkiv.

- Den nye løsningen skal blant annet bidra til effektiv og god informasjonsflyt mellom skole og hjem, sier Siv Herikstad, kommunalsjef for skole.

Skal gi bedre arbeidsflyt
Bærum kommune vektlegger nasjonale føringer i sine løsninger og prosjekter. I anskaffelsen vektlegges særskilt prinsippet om tjenesteorientering for å sikre en fremtidsrettet og fleksibel arkitektur, samt sikkerhet for å sikre ivaretakelse av personvern.

Oppgaveorientert design sørger for å lede brukerne igjennom oppgavene de vil løse på en god og smidig måte. Bærum kommune trekker frem brukervennligheten for alle brukergrupper som et viktig tildelingskriterie.

Løsningen inkluderer også konvertering, løsning for kulturskolen, timeplanlegger og app for foresatte. Arbeidsflyten, prosessene og kommunikasjonen med foresatte skal moderniseres. Løsningen sys sammen i en moderne arkitektur der blant annet administrasjonssystemet og timeplanleggeren integreres i realtid. 

Nøkkelord

Kontakter

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Om Tieto
Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden, og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere.  

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Prosjektet "Fremtidens klasserom" tester ut ansiktsgjenkjenning ved svensk videregående skole15.1.2019 09:39Pressemelding

Hvordan kan AI og ny teknologi redusere lærernes administrative oppgaver i klasserommet? I et pilotprosjekt gjennomført av det nordiske programvare- og tjenesteselskapet Tieto i samarbeid med Anderstorp videregående skole i Skellefteå i Sverige, er det testet ut automatisk elevregistrering gjennom tagger, mobilapper og ansiktsgjenkjenning. Reaksjonene har vært positive, både fra elever og lærere.

Ny nordisk studie viser at etablerte selskaper fremmer digital transformasjon mer enn digitale start-ups15.11.2018 08:56Pressemelding

Den digitale transformasjonen i Norden er ikke primært drevet av start-ups som utfordrer markedet over natten, men av etablerte industriaktører som endrer sine eksisterende virksomheter. Disruptiv innovasjon kommer i økende grad fra selskaper som allerede har en sterk markedsposisjon, eksisterende kundebase, et velfungerende økosystem av partnere og sterk merkevare. Dette er blant de viktigste funnene i den nye studien: Towards a data-driven future, utført av IDC på oppdrag av Tieto.

Tieto øker forpliktelsen til etisk bruk av AI17.10.2018 13:50Pressemelding

Tieto forsterker sin forpliktelse til å fremme etisk og ansvarlig utvikling og bruk av kunstig intelligens (AI). På Aftenpostens teknologikonferanse i Oslo offentliggjorde Christian Guttmann fra Tieto at selskapet introduserer etiske retningslinjer for bruk av AI og sertifisering av sine medarbeidere, samt at de introduserer nye stillinger på området. Disse tiltakene er del av et langsiktig arbeid for å fremme etisk bruk av AI i selskapets produkt- og tjenesteutvikling.

Tieto slutter seg til den europeiske alliansen for kunstig intelligens (European AI Alliance) for å forme fremtidens AI9.10.2018 12:29Pressemelding

Tieto kunngjorde i dag at de, som et av de første nordiske selskapene, blir med i den europeiske alliansen for kunstig intelligens. Alliansen er et nyetablert forum hvor aktører som jobber med kunstig intelligens (AI) møtes med mål om å fremme Europas konkurranseevne innen forskning og utvikling innen AI og dens påvirkning på næringsliv og samfunn.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom