Nye Veier

Tidenes veiutbygging i Oppland

Del

I løpet av 2019 skal tre store kontrakter for utbygging av til sammen 44 kilometer firefelts motorvei fra Moelv til Øyer ut i markedet. Oppdragene har en samlet forventet kontraktsverdi på ca. åtte milliarder kroner. Den første konkurransen blir offentliggjort allerede i april.

Nye Veier har delt prosjektet i tre kontrakter; Moelv – Roterud, Roterud – Storhove og Storhove Øyer.
Nye Veier har delt prosjektet i tre kontrakter; Moelv – Roterud, Roterud – Storhove og Storhove Øyer.

Prosjektet inngår i Nye Veiers utbygging av firefelts E6 fra Kolomoen i Hedmark til Øyer i Oppland. Strekningen Kolomoen – Moelv er under utbygging, mens det forventes byggestart for den første delstrekningen på Moelv – Øyer allerede i 2020.

- Vi er godt i gang med forberedende arbeider for utbygging av ny firefelts E6 fra Moelv til Øyer. I løpet av 2019 skal vi gjennomføre tre attraktive konkurranser for å skaffe oss de beste entreprenørene, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier E6 Innlandet.

Prosjektet består av 44 kilometer motorvei for 110 km/t med store konstruksjoner som ny firefelts bru over Mjøsa, bru over Lågen ved Lillehammer og nye tunneler forbi Lillehammer og Fåberg.

Nye Veier har delt prosjektet i tre kontrakter. Konkurransen for strekningen i midten, fra Roterud til Storhove, blir offentliggjort allerede i april i år. Konkurransen for Moelv – Roterud lyses ut i juni, mens den nordligste delstrekningen fra Storhove til Øyer skal ut i markedet i august.

- Det foreligger kommunedelplaner for delstrekningene Moelv – Roterud og Roterud – Storhove - Ensby. På disse strekningene skal entreprenørene og Nye Veier utarbeide reguleringsplaner og optimalisere strekningene gjennom en felles prosjektutviklingsfase året før byggestart.  På strekningen Storhove – Øyer pågår det reguleringsplanarbeid i regi av Nye Veier og det legges til rette for noe teknisk optimalisering i regi av totalentreprenør også på denne delstrekningen. Dette gir oss byggestart innen utgangen av 2020, sier Moshagen.

For delstrekningene Moelv – Roterud og Roterud – Storhove er det forventet byggestart i løpet av 2021.

- Alt ligger nå til rette for at fremdriftsplanen holder, og gir oss tidlig og ikke minst sammenhengende byggestart fra Kolomoen til Øyer. Vi har et godt samarbeid med offentlige myndigheter og de fire kommunene som får ny vei. Store kontrakter med lange helhetlige strekninger gjør det mulig for oss å nå Øyer i løpet av 2025, sier Moshagen.

Den nye brua over Mjøsa blir den største og mest kostbare konstruksjonen i prosjektet.

- Vi skal bygge ny firefelts motorveibru over Mjøsa noe sør for eksisterende Mjøsbru. Nye Veier har utført grunnundersøkelser og det skal utføres ytterligere undersøkelser før bygging av brua kan starte. Det er opptil 75 meter dypt der brua skal bygges og vi ønsker best mulig oversikt for å redusere entreprenørenes risiko. Entreprenørene som ønsker å bygge den nye brua skal konkurrere på brukonsept og teknisk løsning, sier Moshagen.

Eksisterende Mjøsbru skal brukes til gående- og syklende, saktegående kjøretøy, kollektivtrafikk og lokaltrafikk.

Kontakter

Bilder

Nye Veier har delt prosjektet i tre kontrakter; Moelv – Roterud, Roterud – Storhove og Storhove Øyer.
Nye Veier har delt prosjektet i tre kontrakter; Moelv – Roterud, Roterud – Storhove og Storhove Øyer.
Last ned bilde
Prosjektet består av 44 kilometer motorvei for 110 km/t med store konstruksjoner som ny firefelts bru over Mjøsa, bru over Lågen ved Lillehammer og nye tunneler forbi Lillehammer og Fåberg.
Prosjektet består av 44 kilometer motorvei for 110 km/t med store konstruksjoner som ny firefelts bru over Mjøsa, bru over Lågen ved Lillehammer og nye tunneler forbi Lillehammer og Fåberg.
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets visjon er «Vi skal bygge gode veier raskt og smart». Våre verdier er fornyer, forbedrer og forsikrer.

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom