Norges ambassade i Stockholm

The Nordics – Partners in Innovation? Konferanse Handelshögskolan Stockholm 20. April

Del

I dag ble konferansen «The Nordics – Partners In Innovation?» avholdt på Handelshögskolan i Stockholm. Norges næringsminister Monica Mæland og Sveriges närings- och innovationsminister Mikael Damberg talte under ettermiddagen om viktige skritt for et styrket samarbeid om innovasjonsbaserte næringer over grensen. Norden kan bli et globalt kraftsentrum for innovasjon.

Sammen med norsk og svensk næringsminister, samlet konferansen over 250 representanter for næringsliv og forskning tidligere dag i Stockholm for å diskutere hvordan vi kan skape et nordisk kraftsentrum for global innovasjon. De nordiske land utgjør en sterk økonomisk region, og forutsetningene for å etablerte sterke nettverk av innovasjonsbaserte næringer over grensene er tilstede.

Under konferansen ble rapporten «The Nordics – Partners in Innovation?» presentert. Rapporten er utarbeidet av forskere ved Handelshøyskolen BI og Handelshögskolan i Stockholm. Professor Torger Reve og professor Örjan Sölvell tar til orde for en ny fase i norsk-svensk samarbeid. De har kartlagt de økonomiske båndene mellom landene og hvordan høyteknologiske miljøer kan knyttes tettere sammen. Rapporten kan leses i sin helhet her.

De nordiske landene ligger i framkant når det gjelder roboter, nanoteknologi, fintech og digitalisering. Ved å samle fremtredende representanter for ulike miljøer der Norge og Sverige har høy ekspertise er ambisjonen å stimulere til debatt om hva som kreves for å få ut potensiale som ligger i de nordiske innovasjonsmiljøene. De siste årene har visse sektorer vist en sterk vekst, utfordringen ligger i å få miljøene til å etablere samarbeid i nærregionen, fremfor å søke globale partnere.

Rapporten trekker frem 4 anbefalinger for å styrke nordisk innovasjon:

  • Integrere nordisk forskning og utdanning
  • Bygge en nordisk innovasjon- og entreprenørkapasitet
  • Nordisk samarbeid gjennom allianser og M&A
  • Koble klyngenettverk tettere sammen

Konferansen er et initiativ av prosjektet Innovative Nordics, Norges ambassade i Stockholm, De norsk-svenske Handelskamrene, samt ledende norske og svenske bedrifter.

For mer informasjon, kontakt Eva Wickman,
Norges ambassade i Stockholm : +46 706-535226

Om Norges ambassade i Stockholm

Norges ambassade i Stockholm
Norges ambassade i Stockholm
Skarpögatan 4
115 27 Stockholm

+46 8 587 236 00http://www.norge.se

Norges ambassade i Stockholm er Norges diplomatiske representasjon i Sverige. Ambassaden ligger i Diplomatstaden på Norra Djurgården i Stockholm.

Følg saker fra Norges ambassade i Stockholm

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges ambassade i Stockholm på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges ambassade i Stockholm