Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tettstedet Kvam sikret mot skadeflom

Del

Tirsdag 30. mai overleverte NVE det siste flomsikringsanlegget i Kvam til Nord-Fron kommune. Det er første gang et så stort anlegg av denne typen er bygget i Norge.

f.v statssekretær Kjell-Børge Freiberg og vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Foto: NVE
f.v statssekretær Kjell-Børge Freiberg og vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Foto: NVE

Ved en ny flom vil bunnlastsperre Fagervold holde tilbake opptil 100 000 kubikkmeter med jord, grus og steinmasser. Kvam sentrum er nå sikret på nivå med en 200-års flom.

- Bunnlastsperre Fagervold er unik i Norge fordi den er så stor. Den vil sikre 160 boliger, Dovrebanen, veier og annen infrastruktur. Nå vil flomvannet renner trygt gjennom Kvam sentrum og ut i Gudbrandsdalslågen, forteller vassdrags- og energidirektør i NVE, Per Sanderud

Åpningen av bunnlastsperre Fagervold ble markert med befaring og snorklipping av statssekretær i Olje og energidepartementet, Kjell-Børge Freiberg, ordfører i Nord-Fron kommune, Rune Støstad og Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i NVE.

- Nord-Fron kommune er eier av anlegget og vil sørge for tilsyn og vedlikehold, sier Sanderud.

Bunnlastsperre forhindrer at vannet finner nye veier gjennom Kvam

I flomsituasjoner kan elva Veikleåa føre med seg mye løsmasser og store steiner ned den bratte Veikledalen. Veikledalen er i tillegg utsatt for jord- og flomskred som går ut i elva.

- Nede i Kvam sentrum flater terrenget og elva ut. Der blir massene liggende på elvebunnen. På kort tid kan elvebunnen bygge seg opp med flere meter og elva finner nye løp gjennom Kvam. Bunnlastsperre Fagervold skal forhindre at dette skjer igjen, forteller regionsjef i NVE, Petter Glorvigen.

Tettstedet Kvam ligger på ei stor elvevifte der elva Veikleåa har utløp i Lågen. Kvam har ved flere anledninger vært utsatt for skadeflommer, senest i 2011 og 2013 som følge av intensiv nedbør. Bebyggelse, infrastruktur og eldre flomforbygning ble påført store skader, og mange beboere måtte raskt evakueres. 

- Den siste flommen i Veikleåa tok med seg opp til 150 000 kubikk med masser. Det tilsvarer 15 000 lastebillass, forteller Glorvigen. 

Bunnlastsperre Fagervold er konstruert med en 12 meter høy betongkonstruksjon i midten og 30 000 kubikkmeter tilbakefylte masser rundt. Det har gått med over 5100 kubikkmeter betong og 9000 kvadratmeter er plastret med grov sprengstein.

Første spadetak for bunnlastsperre Fagervold ble tatt våren 2016 og har blitt gjennomført med en byggetid på bare 11 måneder. Hoved entreprenør har vært AF Gruppen Norge AS mens Norconsult AS har stått for planlegging, beregninger og tegningsgrunnlag. NVE Region Øst har fulgt opp som byggherre, med prosjekt- og byggeledelse.

Pressekontakt

Petter Glorvigen, regionsjef NVE region øst
mobil: 489 94 984

Erik Due, kommunikasjonsrådgiver
mobil: 90 99 14 00

Fakta 2. byggetrinn flomsikring Kvam

Det er første gang et så stort sikringsanlegg av denne typen er bygget i Norge. Bunnlastsperre Fagervold er 12 meter høy og 150 meter lang i bunnen. Ofte har denne typen konstruksjoner en lengde på bare 10-20 meter i bunnen.

 • Damkrona er 65 meter lang.
 • Bassenget har kapasitet til å fange opp 100 000 m3 med løsmasser.
 • Totalkostnad inkl. tilleggsarbeider: ca. 90 mill.
 • Totalt volum fyllingsmasser: 30.000 m3
 • Totalt volum betong: 5.100 m3
 • Armering: 270 tonn
 • Areal plastring: 9.000 m2
 • Bortkjørt ubrukbare masser: 29.000 m3
 • Byggestart: 2. mai 2016
 • Ferdigstilt: 31. mars 2017
 • 27 personer, over 42.000 arbeidstimer uten alvorlige hendelser.
 • Totalt er Kvam flomsikret for 140 mill.
https://youtu.be/hOyPLMm0znY
NVE om flomsikring i Kvam
Videokanal

Bilder

f.v statssekretær Kjell-Børge Freiberg og vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Foto: NVE
f.v statssekretær Kjell-Børge Freiberg og vassdrags- og energidirektør Per Sanderud. Foto: NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom