KS

Tett oppfølging viktig for å lykkes med integreringen

Del

Tett oppfølging, tidlig kontakt med arbeidslivet og flerkulturell kompetanse blant ansatte som jobber med introduksjonsprogrammet er viktig for å lykkes med integreringen. Det viser en ny studie utført på oppdrag fra KS.

Østlandsforskning har på bestilling fra KS gjort en studie av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Bildet kun kan brukes i forbindelse med den aktuelle saken. Foto: Kerstin Mertens / Samfoto / NTB scanpix
Østlandsforskning har på bestilling fra KS gjort en studie av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Bildet kun kan brukes i forbindelse med den aktuelle saken. Foto: Kerstin Mertens / Samfoto / NTB scanpix

Østlandsforskning har på bestilling fra KS gjort en studie av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. De har gjennomført dybdestudier i fem utvalgte kommuner som lykkes godt med introduksjonsprogrammet: Volda, Stange, Rælingen, Asker og Trondheim.

Forskerne har blant annet funnet at:

  • Prosessen med å skape tillit mellom deltaker og veileder er avgjørende.
  • Tett oppfølging av deltakerne har stor betydning.
  • Kontakten med arbeidslivet og lokalsamfunnet bør etableres tidlig.
  • Flerkulturell kompetanse blant de ansatte er en fordel.
  • Ansattes handlingsrom er en forutsetning for et godt tilbud.

Les rapporten fra Østlandsforskning: Veiledning i introduksjonsprogrammet. En kvalitativ studie i fem kommuner. 

Viser at lokalt handlingsrom er essensielt
 - Vi synes disse funnene er spesielt interessante fordi de viser hvor viktig det er at politikkendringer må forankres i praksisfeltet og at lokalt handlingsrom er essensielt for å lykkes med integrering. Dersom kommuner i enda større grad skal kunne ta i bruk de gode grepene som dette prosjektet dokumenterer, fordrer det en fortsatt stor lokal handlefrihet til å tilrettelegge og utvikle introduksjonsprogrammet. Det er i tråd med de rådene vi allerede har gitt til regjeringen i forbindelse med det varslede integreringsløftet, sier Gunn Marit Helgesen.

Les mer: KS' anbefalinger til regjeringen og integreringsløftet

- Kommunenes relativt store handlingsrom på området har vært en forutsetning for å utvikle de gode tjenestene som mange kommuner kan vise til. Samtidig har mange kommuner potensial til å skape bedre resultater i introduksjonsordningen. Derfor er det viktig for KS å advare mot ny politikk som kan innskrenke handlingsrommet og føre til et dårligere tilbud. Gjennom å dele eksisterende kunnskap og erfaringer kan dette prosjektet bidra til at flere kommuner kan ta i bruk dokumentert god praksis, sier Helgesen. 

Nettsider med råd om veiledning i introduksjonsprogrammet
På bakgrunn av forskningsresultatene har KS og Østlandsforskning laget nettsider med gode grep som kommuner kan benytte seg av. Funnene er presentert på ks.no med tips, suksesshistorier og bakgrunnsmateriale for alle som jobber med introduksjonsprogrammet i kommunene.

- Kommunene gjør en kjempejobb med integrering i dag. Samtidig tror vi at kommunene har et potensial til å skape enda bedre resultater i introduksjonsordningen.KS har laget disse nettsidene med gode råd til kommunene, for å legge til rette for at kommunene kan dele kunnskap og erfaringer. Vi har undersøkt hva som fungerer i praksis og laget et digitalt verktøy basert på funnene. Nå håper vi at kommunene vil ta dette i bruk, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Se resultatet: Råd om veiledning i introduksjonsprogrammet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Østlandsforskning har på bestilling fra KS gjort en studie av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Bildet kun kan brukes i forbindelse med den aktuelle saken. Foto: Kerstin Mertens / Samfoto / NTB scanpix
Østlandsforskning har på bestilling fra KS gjort en studie av introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger. Bildet kun kan brukes i forbindelse med den aktuelle saken. Foto: Kerstin Mertens / Samfoto / NTB scanpix
Last ned bilde

Lenker

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom