Mattilsynet

Tatoveringer kan utgjøre en helserisiko

Del

Tatoveringsfarger kan inneholde ulovlige aromatiske aminer og høyere nivåer av tungmetaller enn anbefalt. Merkingen av flere av produktene var heller ikke tilfredsstillende, viser en undersøkelse gjennomført av Mattilsynet.

Tatoveringsfarger kan inneholde ulovlige aromatiske aminer og høye verdier av tungmetaller som barium, bly og nikkel. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com).
Tatoveringsfarger kan inneholde ulovlige aromatiske aminer og høye verdier av tungmetaller som barium, bly og nikkel. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com).

Mattilsynet gjennomførte i 2016 et overvåkings- og kartleggingsprogram, hvor tatoveringsfarger fra 12 importører ble analysert for innhold av utvalgte aromatiske aminer og tungmetaller, i tillegg til mikrobiologisk kvalitet.

Flere av de analyserte tatoveringfarger inneholdt ulovlige aromatiske aminer og høyere nivåer av tungmetaller enn anbefalt. Merkingen av flere av produktene var heller ikke tilfredsstillende. Det var imidlertid ingen mikrobiell forurensning, som sopp eller bakterier.

Analyse av tatoveringsfargene viste innhold av ulovlige aromatiske aminer i åtte av totalt 50 produkter på det norske markedet. I tillegg avdekket merkesjekken innhold av ulovlige aromatiske aminer i seks av 34 produkter, samt mange tilfeller av mangelfull merking. Av tungmetaller var det barium, bly og nikkel som skilte seg ut med høye verdier i 12 tatoveringsfarger. Uregelmessige funn har allerede blitt fulgt opp av Mattilsynet med ulik virkemiddelbruk avhengig av alvorlighetsgrad.

- Samlet viser våre funn at det fremdeles er en risiko ved å bruke slike produkter. Det er viktig at importører er bevisste på å sikre at tatoveringsfarger som omsettes på markedet er trygge og overholder norsk regelverk, og at forbrukerne tar bevisste valg når de skal velge tatoveringsstudio og type tatoveringsfarger, sier seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

Kontakter

Bilder

Tatoveringsfarger kan inneholde ulovlige aromatiske aminer og høye verdier av tungmetaller som barium, bly og nikkel. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com).
Tatoveringsfarger kan inneholde ulovlige aromatiske aminer og høye verdier av tungmetaller som barium, bly og nikkel. (Illustrasjonsfoto: Pixabay.com).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom