Den norske kirke

Tar det flerreligiøse Norge på alvor

Del

Regjeringen forbereder en helhetlig lovgivning som tar tros- og livssynsmangfoldet i Norge på alvor. Lovforslagene som særlig berører Den norske kirke, innebærer en forenkling og nedbygging av statens lovregulering av kirken.

Den offentlige finansieringen av Den norske kirke er i hovedsak innrettet mot kirkebyggene, gudstjenestene og de kirkelige handlingene som finner sted i kirkebygget, foruten kirkens forvaltning av landets offentlige gravplasser.
Den offentlige finansieringen av Den norske kirke er i hovedsak innrettet mot kirkebyggene, gudstjenestene og de kirkelige handlingene som finner sted i kirkebygget, foruten kirkens forvaltning av landets offentlige gravplasser.

Den nye loven vil innebære at Kirkeloven av 1996 oppheves, og reguleringer som spesielt gjelder Den norske kirke, reduseres til 9 paragrafer i en ny lov om tros- og livssynssamfunn.

- Vi er tilfreds med at grunnlovsendringene i 2012 og endringene i kirkeloven i 2016 nå følges opp med en samlet juridisk gjennomgang. Med dette forslaget ser det ut til at Den norske kirke fortsatt sikres en trygg og stabil økonomi på et nivå som tilsvarer dagens finansiering. Vi er glade for at departementet vil videreføre en offentlig finansiering av tros- og livssynsamfunn, og vil sikre en finansiering som gjør det mulig for Den norske kirke å fortsatt være en bred, landsdekkende og demokratisk folkekirke, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Et utgangspunkt for lovrevisjonen er å revidere de offentlige finansieringsordningene for tros- og livssynssamfunn her i landet. I sitt høringsdokument har ikke Kulturdepartementet tatt stilling til spørsmålet om den offentlige finansieringen av Den norske kirke bør overtas av staten eller om dagens oppgavefordeling mellom staten og kommunene bør føres videre.

Departementet foreslår å gi Kirkemøtet myndighet til å fastsette kirkens struktur og organisering.

Fram mot høringsfristen 31. desember 2017 vil alle organer i Den norske kirke vurdere innholdet i lovforslaget. Fra Kirkemøtets side har det vært ønske om å deregulere Den norske kirke og få på plass en ny trossamfunnslov med mindre regelstyring. 


Kontakter

Bilder

Den offentlige finansieringen av Den norske kirke er i hovedsak innrettet mot kirkebyggene, gudstjenestene og de kirkelige handlingene som finner sted i kirkebygget, foruten kirkens forvaltning av landets offentlige gravplasser.
Den offentlige finansieringen av Den norske kirke er i hovedsak innrettet mot kirkebyggene, gudstjenestene og de kirkelige handlingene som finner sted i kirkebygget, foruten kirkens forvaltning av landets offentlige gravplasser.
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Sámi girkoráđđi 25 jagi / Samisk kirkeråd 25 år31.8.2018 11:29Pressemelding

Sámi girkoráđđi vuođđuduvvui 1992:s ja ráđis lei vuosttáš čoahkkin 1993:s. Dán jagi lea ge 25 jagi áigi, ja mii doallat ávvudoaluid. Dán oktavuođas Sámi girkoráđđi bovde ávvodoaluide čakčamánu 6. b. dii. 17:00. Dalle lea ipmilbálvalus ja girkogáffe. Sihke ipmilbálvalus ja girkogáffe Grønnåsen girkus, Romssas, lea rabas buohkaide geat háliidit searvat ipmilbálvalussii ja ávvudit minguin. Samisk kirkeråd ble vedtatt opprettet i 1992, og hadde sitt første møte i 1993. I år feirer vi 25-årsjubileum. Samisk kirkeråd invigterer derfor til en festmarkering med gudstjeneste og kirkekaffe i Grønnåsen kirke i Tromsø torsdag 6. september kl. 17.00. Både gudstjenesten og kirkekaffen er åpen for alle. Rådet skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke og ivareta urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke. Rådets sekretariat er lokalisert i Tromsø. https://www.facebook.com/events/903415803178614/ Om arrangementet på Facebook Nettsiden om samisk kirkeliv i Den norske kirke Kont