Den norske kirke

Tar det flerreligiøse Norge på alvor

Del

Regjeringen forbereder en helhetlig lovgivning som tar tros- og livssynsmangfoldet i Norge på alvor. Lovforslagene som særlig berører Den norske kirke, innebærer en forenkling og nedbygging av statens lovregulering av kirken.

Den offentlige finansieringen av Den norske kirke er i hovedsak innrettet mot kirkebyggene, gudstjenestene og de kirkelige handlingene som finner sted i kirkebygget, foruten kirkens forvaltning av landets offentlige gravplasser.
Den offentlige finansieringen av Den norske kirke er i hovedsak innrettet mot kirkebyggene, gudstjenestene og de kirkelige handlingene som finner sted i kirkebygget, foruten kirkens forvaltning av landets offentlige gravplasser.

Den nye loven vil innebære at Kirkeloven av 1996 oppheves, og reguleringer som spesielt gjelder Den norske kirke, reduseres til 9 paragrafer i en ny lov om tros- og livssynssamfunn.

- Vi er tilfreds med at grunnlovsendringene i 2012 og endringene i kirkeloven i 2016 nå følges opp med en samlet juridisk gjennomgang. Med dette forslaget ser det ut til at Den norske kirke fortsatt sikres en trygg og stabil økonomi på et nivå som tilsvarer dagens finansiering. Vi er glade for at departementet vil videreføre en offentlig finansiering av tros- og livssynsamfunn, og vil sikre en finansiering som gjør det mulig for Den norske kirke å fortsatt være en bred, landsdekkende og demokratisk folkekirke, sier lederen i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Et utgangspunkt for lovrevisjonen er å revidere de offentlige finansieringsordningene for tros- og livssynssamfunn her i landet. I sitt høringsdokument har ikke Kulturdepartementet tatt stilling til spørsmålet om den offentlige finansieringen av Den norske kirke bør overtas av staten eller om dagens oppgavefordeling mellom staten og kommunene bør føres videre.

Departementet foreslår å gi Kirkemøtet myndighet til å fastsette kirkens struktur og organisering.

Fram mot høringsfristen 31. desember 2017 vil alle organer i Den norske kirke vurdere innholdet i lovforslaget. Fra Kirkemøtets side har det vært ønske om å deregulere Den norske kirke og få på plass en ny trossamfunnslov med mindre regelstyring. 


Kontakter

Bilder

Den offentlige finansieringen av Den norske kirke er i hovedsak innrettet mot kirkebyggene, gudstjenestene og de kirkelige handlingene som finner sted i kirkebygget, foruten kirkens forvaltning av landets offentlige gravplasser.
Den offentlige finansieringen av Den norske kirke er i hovedsak innrettet mot kirkebyggene, gudstjenestene og de kirkelige handlingene som finner sted i kirkebygget, foruten kirkens forvaltning av landets offentlige gravplasser.
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Priv. til red.: Pressekonferanse 25. januar med nytilsatt biskop i Stavanger bispedømme23.1.2019 11:09:43Presseinvitasjon

På møtet i Kirkerådet blir det torsdag kveld, 24. januar, tilsatt ny biskop i Stavanger bispedømme. Den nye biskopen møter pressen i Stavanger domkirke, Haakon VIIs gate 2 i Stavanger fredag 25. januar kl. 10.00. Se overføring via Facebook På pressekonferansen deltar disse sammen med den nytilsatte biskopen: Leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum. Leder i Stavanger bispedømmeråd, Marie Klakegg Grastveit. Preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien.

Religionspolitikk høyere på dagsorden22.1.2019 12:35:52Pressemelding

- Med denne plattformen forplikter regjeringen seg på en politikk som både sikrer likebehandling av alle tros- og livssynssamfunn og som anerkjenner folkekirkens viktige rolle i samfunnet. Men vi stiller oss undrende til å overføre livssynsansvaret fra Kulturdepartementet til Barne- og familiedepartementet. Det er også et annet signal enn det plattformen for øvrig legger opp til, sier Kristin Gunleiksrud Raaum, leder i Kirkerådet.