Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Tallene for vindkraftproduksjon i Norge 2018 presentert i ny webløsning

Del

Detaljerte tall for vindkraftproduksjonen i Norge i 2018 er nå klare. NVE har utviklet et nytt interaktivt webverktøy der du selv kan gå inn og lage din egen produksjonsrapport. Her er all historikk samlet ett sted, og du kan selv velge hvilke produksjonsdata du vil se på.

Vindkraft er den raskest voksende formen for kraftproduksjon i Norge. Utbyggingskostnadene for vindkraftverk går ned, og i 2018 ble det idriftsatt 8 nye vindkraftverk som til sammen gir 1,7 TWh ny vindkraftproduksjon. Samtidig var det ved utgangen av året 7 TWh vindkraftproduksjon under bygging. I tillegg til at det bygges mye ny vindkraft, øker brukstiden til vindturbinene. Brukstiden gikk marginalt opp fra 2017 til 2018, men justert for produksjonsforholdene har økningen vært markant.

Innsynsløsning gir mer tilgjengelige data

1. april 2019 skal NVE levere sitt forslag til en Nasjonal ramme for vindkraft. Den har som mål å legge til rette for en langsiktig utvikling av lønnsom vindkraft i Norge, samtidig om man unngår utbygging i de mest konfliktfylte områdene.

Med økt oppmerksomhet om vindkraft merker NVE også økt etterspørsel etter god informasjon om vindkraftverk og vindkraftproduksjon i Norge. Derfor lanserer vi nå en ny innsynsløsning for informasjon om kraftproduksjon fra norske vindkraftverk. Den nye innsynsløsningen erstatter rapporten «Vindkraftproduksjon», som NVE har publisert hvert år siden 2007.

-Vi er opptatt av åpenhet og at produksjonsdataene er lett tilgjengelige. Med dette webverktøyet tar vi et stort steg i retning av dette. Vi er svært fornøyd med å flytte over produksjonsrapportene fra en statisk til en interaktiv løsning, sier direktør Anne Vera Skrivarhaug.

Den nye webløsningen kommer i tillegg til databasen over utbygde kraftverk.

Sett sammen din egen produksjonsrapport

I den nye løsningen kan alle se produksjonsstatistikk for norsk vindkraft. Du kan velge å se historisk utvikling, både for hele landet og for hvert kraftverk. Tidsoppløsning kan du også velge selv, om det er år, måned eller time som er mest interessant. Du vil også kunne se vindindekser og produksjonsindekser for kraftverkene. Disse verdiene har man tidligere kunnet finne i rapporten «Vindkraftproduksjon».

Hvordan vindindeksene og produksjonsindeksene er beregnet, er beskrevet i fagrapporten som Meventus har laget på oppdrag for NVE. Meventus har sammenlignet vindforholdene i 2018 med forholdene over en lang periode fra 2003 til 2017, og ut fra dette er det beregnet vindindekser og produksjonsindekser. Disse beskriver hvordan vindforholdene og produksjonen avvek fra normalen.  

Les nyhetssak og ytterligere informasjon på NVEs nettsider

Kontakter

Saksbehandler Ann Myhrer Østenby, tlf 996 97 202

Seksjonssjef Fredrik Arnesen, tlf 416 69 694

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom