TAG Sensors tilføres ytterligere 20 MNOK fra utenlandske investorer

Del

Ledende investor innen tidligfase IoT-selskaper, Breed Reply, og teknologiinvestor Platform Ventures støtter det norske selskapet TAG Sensors AS, som tilbyr en løsning for kjølekjedekontroll innen næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri.

 20. mars 2018TAG Sensors, det norske IoT-selskapet (Internet of Things), tilføres ytterligere 20 MNOK i finansiering fra eksisterende investor Platform Venturesog den nye investoren Breed Reply, som er en ledende aktiv operativ investor innen tidligfase IoT-selskaper. TAG Sensors er et av 20 selskaper i porteføljen av europeiske IoT-investeringer hos Breed Reply.

TAG Sensors, som ble etablert i 2012, har dermed reist mer enn 45 MNOK i finansiering for å sikre utviklingen av selskapets markedsledende løsning for kjølekjedekontroll innen næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri ved bruk av RFID-teknologi (Radio-Frequency Identification).

TAG Sensors sin løsning gjør at det for første gang er mulig å ha kontinuerlige sanntids temperaturregistreringer under transport og lagring av individuelle temperaturfølsomme produkter. Dette inkluderer varer som mat og vaksiner.

I næringsmiddelindustrien er det anslått at matvarer for 813 milliarder dollar går tapt årlig på grunn av mangelfull kontroll av kjølekjeden mellom produsent og konsument. I tillegg taper den farmasøytiske industrien anslagsvis 12,5 milliarder dollar årlig på grunn av temperaturvariasjoner under transport og lagring av vaksiner, et problem som er spesielt akutt i utviklingsland. Løsningen til TAG Sensors er allerede i bruk hos kunder i farmasøytisk industri og i næringsmiddelindustrien, heriblant hos McDonald's.

TAG Sensors sin løsning består av individuelle smarttagger utstyrt med RFID-antenne og temperatursensor, en online database (Tag Management System) som lagrer temperaturlogger fra smarttaggene og varsler kvalitetsledere hvis temperaturen er feil, samt mobilapplikasjoner og portallesere.

I tillegg til finansiering vil Breed Reply arbeide tett med selskapet for å akselerere selskapets utvikling for å oppnå Serie A-finansiering, og videre. I fjor oppnådde en tredjedel av Breed Reply sin portefølje mer enn 50 millioner dollar i Serie A-finansiering.

Teamet hos Breed Reply har betydelig erfaring med oppskalering av tidligfaseselskaper, i tillegg til inngående forståelse av ulike markeder, samt en beviselig track-record innen salgskanalutvikling og et sterkt teknologisk DNA. Breed Reply jobber dessuten tett med Reply Group, et ledende selskap innen rådgivning, systemintegrasjon og digitale tjenester med markedstilstedeværelse over hele Europa og USA, for å hjelpe de investerte selskapene med å kommersialisere sine produkter.

Knut Nygard, CEO, TAG Sensors uttaler: «Det er en økende global etterspørsel etter vår totalløsning for kjølekjedekontroll fra ledende selskaper innen både farmasøytisk industri og næringsmiddelindustrien. Store merkevarer som McDonald’s har testet og tatt i bruk løsningen vår de siste årene, og den utvidede finansieringen vil gjøre det mulig for oss å videreutvikle og rulle ut løsningen vår til stadig flere kunder. Tillegget av Breed Reply som en investor med kompetanse i å hjelpe IoT-selskaper med å oppskalere, samt fortsatt støtte fra Platform Ventures, vil hjelpe oss med å vokse, investere mer i innovasjon og søke muligheter i andre sensorbaserte markedssegmenter.»

Emanuele Angelidis, CEO, Breed Reply uttaler: «TAG Sensors er et fantastisk tillegg til vår portefølje. I tillegg til solid selskapsledelse og en forretningsidé med langsiktig potensial, er det en teknologi som løser et reelt problem. Det er en betydelig markedsmulighet for TAG Sensors sin allsidige og høyautomatiserte lavkostløsning på utfordringen med kjølekjedekontroll. For bedrifter vil dette hjelpe på bunnlinjen, men det er uten tvil den drastiske reduksjonen i matsvinn eller det å sørge for at flere vaksiner når frem til der de trengs, som vil ha vidtgående fordeler for vårt miljø og samfunn.»

 «Vi er glade for å samarbeide med Breed Reply i oppskaleringen av TAG Sensors inn i det globale markedet», uttaler Chris Barkley, Managing Partner of Platform Ventures, LLC. «Vi har på kort tid sett en dramatisk økning i etterspørselen etter selskapets løsning, siden selskaper innen mat og farmasi kjemper for å håndtere sine kjølekjeder for å redusere svinn og kostnader. TAG Sensors hjelper kundene sine med å møte disse utfordringene ved å belyse kjølekjeden som ingen annen løsning i markedet i dag. Breed Reply sin investering og kompetanse vil ytterligere styrke selskapets evne til å kapitalisere på denne etterspørselen og fremstå som en global leder innen feltet.»

-SLUTT-

            

Om Breed Reply

Breed Reply, den aktive operasjonelle investoren i Reply Group, finansierer og støtter utviklingen av virksomheter i tidligfase innen IoT (Internet of Things) i Europa og USA. Fra hovedkontoret i London, med operasjonskontorer i Tyskland og Italia, støtter Breed Reply entreprenører og unge talenter med raskt å bringe nye idéer til markedet. Dette skjer via tre grunnleggende tjenester: finansiering på tidlig nivå; aktivt operasjonelt engasjement med betydelig kunnskapsoverføring av forretningsforståelse, ledelses- og teknologisk kompetanse; samt gå-til-markedet-støtte gjennom det omfattende Reply-nettverket. Breed Reply sitt fokus er Internet of Things i alle markeder, med sin nåværende portefølje innen Health, Fitness & Wellness, Smart Building & Cities, Security, Industrial IoT, Big Data, Platforms and Drones. www.breedreply.com

Om TAG Sensors

TAG Sensors har utviklet en komplett løsning for kjølekjedekontroll innen næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri. Dette er den første lavkostløsningen som kan dokumentere og sikre at temperaturfølsomme matvarer og legemidler har blitt transportert og lagret innenfor riktige temperaturgrenser. TAG Sensors sin RFID smarttag er den eneste på markedet som effektivt logger temperaturer på en individuell forsendelse fra produsent til konsument, noe som sikrer gjennomsiktighet, forbedrer kvalitetskontrollen og minimerer svinn på grunn av feil håndtering.

 

Nøkkelord

Kontakter

Knut Nygård CEO
mob.48889881

Bilder

Lenker

Om TAG Sensors AS

TAG Sensors AS
Doktorbakken 7
8622 Mo i Rana

http://tag-sensors.com

Om TAG Sensors

TAG Sensors har utviklet en komplett løsning for kjølekjedekontroll innen næringsmiddelindustrien og farmasøytisk industri. Dette er den første lavkostløsningen som kan dokumentere og sikre at temperaturfølsomme matvarer og legemidler har blitt transportert og lagret innenfor riktige temperaturgrenser. TAG Sensors sin RFID smarttag er den eneste på markedet som effektivt logger temperaturer på en individuell forsendelse fra produsent til konsument, noe som sikrer gjennomsiktighet, forbedrer kvalitetskontrollen og minimerer svinn på grunn av feil håndtering.

 

Følg saker fra TAG Sensors AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra TAG Sensors AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.