EL og IT Forbundet

Ta vare på arvesølvet

Del

Skattesystemet må oppmuntre til oppgraderinger av vannkraftverk i Norge. I dag premierer det investeringer i vind, småkraft eller prosjekter i utlandet, framfor vårt eget arvesølvet.

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox

Vannkraften utgjør nesten all strømproduksjonen i Norge og er ryggraden i kraftsystemet. Den er i all hovedsak offentlig eid. Den er utslippsfri og vannet er evigvarende. Selve kraftverkene er derimot ikke evigvarende. De slites, og det er i ferd med å bli en alvorlig utfordring.

Nær halvparten av kapasiteten ble bygget for over 50 år siden. Ifølge NVE trengs det 50 milliarder kroner fram mot 2030 til rehabilitering av eksisterende kraftverk, bare for å opprettholde dagens produksjon.

Varsellampene burde lys hos Siv Jensen og Erna Solberg, men regjeringens skattepolitikk er et dårlig svar på denne utfordringen. Et vannkraftselskap som de siste årene har prioritert overskudd har nytt godt av skattelette. Selskapsskatten var på 28 prosent i 2013 og er nå redusert til 22 prosent. Et selskap som har investert i oppgraderinger har derimot blitt straffet. Forklaringen er at grunnrenteskatten for vannkraftnæringen har blitt økt fra 30 prosent til 37 prosent siden 2013. Vannkraften tilhører fellesskapet, så det er rett og rimelige at inntektene beskattes utover selskapsskatten. Problemet er at det ikke gis fradrag for rentekostnader i grunnrenteskatten, bare et lavt skjermingsfradrag på 0,7 prosent. Skjermingsfradraget har vært uendret i de siste statsbudsjettene. Dermed blir mange investeringer ulønnsomme, og vi har tilfeller hvor selskaper som går med tap må betale ekstraskatt for en teoretisk superprofitt.

Realiteten er at skattesystemet nedprioriterer vannkraften. Det stimulerer til å bygge ut vindkraftprosjekter og småkraftprosjekter, istedenfor å oppgradere og utvide allerede eksisterende verk. I verste fall flyttes investeringene ut av landet.

Selskapsskatten er redusert for å minske skatteforskjellen til våre naboland, slik at Norge er et attraktivt land å investere i. Da er det et paradoks at vannkraftbeskatningen innrettes slik at den i verste fall flytter investeringer ut av landet. Det er dumt når vi trenger ren energi og leter etter inntekter som varer lengre enn oljealderen. I tillegg er det et vesentlig poeng at vannkraftnæringen i all hovedsak er offentlig eid. Overskuddene går inn i budsjettene til staten, fylkeskommuner og kommuner i form av utbytter, og kommer ut som bevilgninger til helse- og omsorg, utdanning og andre gode formål. Samfunnet er tjent med at vannkraftverkene fornyes.

Vi ber ikke om et generelt skattelette. Konkret ber vi om at det såkalte skjermingsfradraget i vannkraftbeskatningen økes. Det er målrettet og vil utløse flere investeringer i vannkraftnæringen. Den er vår viktigste fornybarnæring og en forutsetning for ren industri, trygg kraftforsyning og velferd i Norge. Vi må ta vare på arvesølvet.

Skrevet av: 

Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet

Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet

Bilder

Foto: Colourbox
Foto: Colourbox
Last ned bilde

Lenker

Om EL og IT Forbundet

EL og IT Forbundet
EL og IT Forbundet
Torggata 12
0181 Oslo

+47 23 06 34 00http://www.elogit.no

EL og IT Forbundet har 37 000 medlemmer og er en landsomfattende sammenslutning som organiserer lønnstakere innenfor IKT-, energi- og elinstallasjonsbransjen.

Følg saker fra EL og IT Forbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra EL og IT Forbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra EL og IT Forbundet

Tarifflønn for alle innen elektrofagene17.10.2018 11:04Pressemelding

Lønns- og arbeidsvilkårene i landsoverenskomsten for elektrofagene skal fortsatt gjelde for alle arbeidstakere i elektrobransjen. Dette er klart etter at Tariffnemnda den 12. oktober forlenget allmenngjøringsvedtaket fra 2016. Det var EL og IT Forbundet som ba om forlenging av vedtaket. - Dette er en god nyhet. Det sikrer arbeidsvilkårene til utenlandsk arbeidskraft på oppdrag i Norge, og er helt nødvendig for å hindre ytterligere sosial dumping og å bidra til rettferdig konkurranse mellom bedriftene i bransjen, sier Jan Henrik Larsen, forbundssekretær i EL og IT Forbundet. EL og IT Forbundet reagerer imidlertid på at Tariffnemnda sletter ordene «og for et rimelig antall hjemreise» fra forskriften, hvilket betyr atutenlandske arbeidstakere kan pålegges selv å betale for reisen mellom arbeidssted i Norge og hjemsted. Det rammer utenlandsk arbeidskraft hardt og gjør det billigere å importere arbeidskraft til Norge, mener EL og IT Forbundet. - Etter forbundets oppfatning er det svakt at n

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom