Syv av ti vil endre taximonopolet

Del

Folk i Oslo og Akershus ønsker en endring av dagens taxiordning, og nesten 90 prosent mener taxiprisene er for høye.

I en fersk undersøkelse gjennomført av Respons på vegne av Uber, sier 70 prosent av respondentene i Oslo og Akershus at de ønsker en endring i dagens taxiordning. Av de som svarer de har brukt Uber, er det kun to prosent som mener tradisjonell taxi leverer en bedre tjeneste.Over 1000 mennesker mellom 18 og 84 år deltok i undersøkelsen.

Carl Endresen, norgessjef i Uber, mener markedet er overmodent for utvikling, og at forbrukerne ønsker billigere tjenester.

– Vi har ikke kommet til Norge for være slutten for norsk taxinæring. Tvert om er vi kommet for å tilby norske forbrukere bedre og billigere transportmuligheter. Hvis det tradisjonelle taxisystemet endres for å gi billigere og bedre tjenester, mener vi at det er forandring til det bedre. Faktisk er vi glad i konkurranse fordi det også forbedrer Uber og tjenestene våre, sier Endresen.

Problemet ligger i regelverket

Forbrukerrådet, Konkurransetilsynet, det regjeringsoppnevnte Delingsøkonomiutvalget og EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har alle konkludert med at dagens lovverk hindrer fri konkurranse og innovasjon i persontransportnæringen.

– Det er i lovverket selve problemet ligger. Regelverket ikke har utviklet seg i tråd med den teknologiske utviklingen. Det er flere som fokuserer på skatteproblematikk, men faktum er at dette ikke er noe problem hverken teknologisk eller prinsipielt. Selvsagt skal våre partnersjåfører betale skatt, sier Endresen.

– Uber ønsker å bli regulert. Derfor har vi i lang tid hatt god dialog med skattemyndighetene for å sikre at alle våre sjåfører bidrar tilbake til samfunnet. Vi støtter kravet til kjøreseddel, og krever at våre partnersjåfører har god vandel og forsikring. Vi ønsker også å jobbe med partene i arbeidslivet for å finne gode løsninger for mennesker som jobber i delingsøkonomien, sier Endresen.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen ble utført av Respons Analyse, på vegne av Uber, i perioden 31. mai til 7. juni 2017. Antall respondenter var 1048 personer i aldersspennet 18-84 år.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Carl Endresen
General Manager i Uber Norge
Mobil: 986 15 023
carl.endresen@uber.com

Nøkkelord

Kontakter

Carl Endresen
General Manager i Uber Norge
Mobil: 986 15 023
carl.endresen@uber.com

Om Uber

Uber er et teknologiselskap. Vårt mål er å gjøre transport tilgjengelig for alle. Vi startet i 2009 med å løse et enkelt problem – hvordan få skyss ved å trykke på en knapp. Syv år og over to milliarder reiser senere, er problemene vi jobber med å løse mye større: Fjerne køer og redusere forurensning ved at flere personer kjører i færre biler. Vi gjør dette gjennom innovativ teknologi.