Norsk Folkehjelp

Syriske organisasjoner bør få mer av støtten

Del

En rekke syriske organisasjoner jobber på bakken med å distribuere nødhjelp og hjelpe lokalbefolkningen på ulike måter. Disse bør i større grad få tilgang på humanitær støtte og må høres i prosessen fram mot fredsforhandlinger, mener utenlandssjef i Norsk Folkehjelp, Kathrine Raadim.

I et brev til Børge Brende kommer Norsk Folkehjelp med en rekke anbefalinger i forbindelse med giverkonferansen for Syria i London 4. februar. Blant de viktigste innspillene er økt støtte til syriske organisasjoner.

–Det finnes en rekke lokale organisasjoner som jobber med å hjelpe befolkningen inne i Syria, og som fremmer deres behov og standpunkter. Til tross for dette blir størsteparten av hjelpen til Syria kanalisert gjennom internasjonale aktører. Der det er mulig bør vi i større grad støtte lokale organisasjoner som har legitimitet blant folk i lokalsamfunnet, sier Raadim.

Kvinner må høres i fredsprosessen

Hun understreker samtidig at syriske organisasjoner og folk på bakken i Syria i større grad må få sin stemme hørt i fredsprosessene.

–Til møtet i London er syriske aktører invitert, og det setter vi stor pris på. I det videre arbeidet må vi legge bedre til rette for at syriske organisasjoner får delta i alle sammenhenger der arbeid i og for Syria blir diskutert. Det er viktig at internasjonal støtte bidrar til å sørge for at syrerne på bakken får mulighet til å være representert og bli hørt. Det gjelder særlig tiltak som fremmer kvinners deltakelse og synspunkter, sier Raadim.

Uakseptabel beleiring

Fem år inn i krigen er den humanitære situasjonen prekær, og sult brukes som våpen i økende grad av flere parter i konflikten. Beleiring av byer fører til mangel på mat, medisiner, drivstoff og elektrisitet.

–I dag er rundt 500 000 sivile syrere fanget i beleirede byer. Dette er en type kollektiv avstraffelse som er fullstendig uakseptabel. Det er spesielt bekymringsfullt at det syriske regimet som en statlig aktør tar slike metoder i bruk. Vi ber om at alle aktører avkreves å respektere FN-resolusjonene om å oppheve beleiringene, sier Raadim.

Mer langsiktig innsats

Norsk Folkehjelp jobber sammen med lokale syriske organisasjoner med å distribuere nødhjelp til noen av de mest sårbare gruppene av sivilbefolkningen. Vi støtter også partnerorganisasjoner i mer langsiktig innsats for å bidra til at folk får et økonomisk grunnlag og kan forsørge seg selv.

–Fem år inn i konflikten er det viktig å støtte tiltak som gjør folk i bedre stand til å stå på egne bein økonomisk. Enkelte områder er stabile nok til at det er mulig å støtte tiltak som bidrar til gjenoppbygging og styrker handel og lokaløkonomi. Utdeling av nødhjelp er livsnødvendig i en periode, men på sikt må denne hjelpen kombineres med innsats som skaper stabilitet, sier Raadim.

Kathrine Raadim deltar på konferansen i London og kan kontaktes på tlf 911 31 844.

Kontakter

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom