Revisorforeningen

Synliggjør forpliktelsene!

Del

Ubevisst eller bevisst har mange misforstått statsministerens uttalelse om at vi alle må jobbe 43 timers uke for å finansiere et fremtidig velferdssamfunn på dagens nivå. Reaksjonene er forutsigbare.

Alle statens forpliktelser må tas med i statsregnskapet. Det gir et bedre grunnlag for politiske prioriteringer, samtidig som vi synliggjør og får en realistisk debatt om utgifter som skyves over på kommende generasjoner, sier fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen.
Alle statens forpliktelser må tas med i statsregnskapet. Det gir et bedre grunnlag for politiske prioriteringer, samtidig som vi synliggjør og får en realistisk debatt om utgifter som skyves over på kommende generasjoner, sier fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen.

Statsministeren utspill var et forsøk på å synliggjøre den åpenbare sammenhengen det er mellom inntekter, finansielle forpliktelser og kostnadsnivå. Det var ikke uttrykk for et ønske om at vi alle skal ha 43-timers arbeidsuke.

Vi lurer oss selv

Staten unnlater i sin regnskapsrapportering konsekvent å ta med store forpliktelser til fremtidige utbetalinger, eksempelvis ansattes pensjoner og folketrygden. Både Erna og opposisjonen forstår selvsagt at disse utgiftene må finansieres. Om ikke skatteskruen strammes, eller andre nye inntekter dukker opp, så har man et problem. Om ikke i dag, så i fremtiden.

Norge er i dårlig selskap

Det er selvsagt mulig, som nå, å beskrive dette verbalt og kamuflere tallene i statlige budsjett- og regnskapsdokumenter. Men er det fornuftig? En annen og bedre måte er å ta med alle statens forpliktelser i statsregnskapet. Norge, som bare ett av to land i Europa, bruker fortsatt kontantprinsippet og viser ikke forpliktelsene før de utbetales. Nesten alle land i Europa lager altså regnskap hvor påløpte forpliktelser tas med. Det er flere ganger utredet også i Norge, og vi utreder fortsatt.

Åpenhet bidrar til større realisme og ansvarlighet

Ved å endre statens regnskapsprinsipper blir det enklere å kommunisere hvilke forpliktelser som må finansieres. Ulempen er at det ikke lenger vil være like enkelt å opprettholde dagens utgiftsnivå uten samtidig å påvise fremtidig finansiering. Fordelen er at politikerne og vi andre får et bedre grunnlag for å foreta prioriteringer.

Ingen synes vel det er en god ide å skyve utgiftene over på kommende generasjoner?

Harald Brandsås
Fagdirektør i Revisorforeningen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Alle statens forpliktelser må tas med i statsregnskapet. Det gir et bedre grunnlag for politiske prioriteringer, samtidig som vi synliggjør og får en realistisk debatt om utgifter som skyves over på kommende generasjoner, sier fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen.
Alle statens forpliktelser må tas med i statsregnskapet. Det gir et bedre grunnlag for politiske prioriteringer, samtidig som vi synliggjør og får en realistisk debatt om utgifter som skyves over på kommende generasjoner, sier fagdirektør Harald Brandsås i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Lenker

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.
Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.
Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Følg saker fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom