Securmark

Sykkel skilles ut i eget selskap, Securmark satser videre maritimt

Del

Securmark Scandinavia AS (Securmark) har besluttet å skille virksomheten i to selskaper. Registrering og tyverimerking av båter vil fortsette i Securmark, mens sykkeldivisjonen skilles ut i et eget selskap, Sykkel Holding AS (Sykkel Holding). Formålet med den nye strukturen er å rendyrke satsningen mot ulike kundesegmenter og sikre konkurranseposisjonen for de respektive virksomheter.

Samtidig endres eierskapet i Securmark ved at Redningsselskapet igjen blir 100 % eier av Securmark og vil fortsette satsningen på sikkerhets- og tyverimerking av båter og andre maritime verdigjenstander.

Tidligere minoritetseiere i Securmark, K Holdings LLC og Lynus Holding AS, overtar eierskapet i Sykkel Holding med ambisjon om å rendyrke satsningen mot sportsbransjen i Norge og, på sikt, internasjonalt. Sykkelregisteret fortsetter under samme navn og endringen innebærer ingen endringer for sykkelregisterets kunder.

Eierne av Securmark har erkjent at de ønsker å satse på forskjellige markeder, og at det beste for kundene derfor vil være at man skiller lag.

- Denne løsningen til det beste for kundene, som nå vil få sine tjenester levert av eiere med stor investeringsvilje for å videreutvikle sine produkter, sier påtroppende daglig leder i Sykkel Holding, Jostein Tveide.

Generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind sier at:

- Securmark med dette har valgt å satse sterkere på sine kjerneprodukter; sikkerhets- og tyverimerking av båter og maritime produkter. Det er dette selskapet har bygget sin mer enn 30 år lange historie på, og som har gitt Securmark den sterke posisjonen selskapet har i det skandinaviske markedet. Det tette samarbeidet med Politi, forsikring og toll myndigheter, har gitt Securmark en unik posisjon som «tyvens skrekk».

Tidligere daglig leder i Securmark, Jostein Tveide, blir med over til Sykkel Holding. Ny daglig leder vil bli rekruttert til Securmark i nærmeste fremtid.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Securmark

Securmark
Securmark
Vikaveien 31B
4817 His

37 06 29 00http://www.securmark.no

Siden 1988 har Securmark gjort verdier verdiløse for tyvene. Sammen med politi, redningstjenesten og forsikringsbransjen hindrer vi tyverier og sikrer og tilbakefører verdier.
Ingen skal ta fra deg sommerturen på sjøen med familien eller treningsturen på sykkelen. Derfor har vi utviklet produkter som er preventive mot tyveri, gir eiendelene dine en unik identitet og øker sannsynligheten for at du får tingene dine tilbake hvis du skulle være så uheldig å bli utsatt for tyveri.

Fra vårt hovedkontor i Arendal samarbeider vi tett med politi, tollvesen og forsikringsbransjen, og er årlig både indirekte og direkte årsak til at store verdier kommer til rette igjen.