Unio

Sykepleierforbundet krever 100 nye sykepleierstillinger til sykehjemmene i Oslo

Del

– Sykepleiere som kan observere beboerne, vurdere og iverksette riktige tiltak når helsen svikter, er mangelvare som fører til farlige situasjoner på Oslos sykehjem, sier fylkesleder i Oslo, Line Orlund. Nå må byrådet vise at de faktisk prioriterer de mest sårbare eldre, at løftene om å prioritere eldre og helse ikke bare var tomme valgkampløfter.

Line Orlund.
Line Orlund.

Pleiefaktoren ved sykehjemmene sier noe om hvor mange fagpersoner som bistår de eldre beboerne med deres daglige behov. Ved Oslos sykehjem har ikke pleiefaktoren for sykehjemmene økt på mange år. Faktisk er bemanningen på Oslos sykehjem i dag den samme som den var før samhandlingsreformen i 2012.
Dagens sykehjemsbeboere har store pleie- og omsorgsbehov. Nå har sykepleierne ved Oslos sykehjem fått nok. De har fått nok av å løpe fortere, nok av å gjøre en jobb de vet ikke er så god som den burde være, nok av å ha dårlig samvittighet for alt de skulle ha gjort.
Norsk Sykepleierforbund ser en negativ trend når det gjelder sykepleierbemanningen på Oslos sykehjem. Det blir stadig vanskeligere å rekruttere sykepleiere til sykehjemmene.
– Våre medlemmer forteller at de jobber og jobber, men at de likevel ikke har tid til å gjøre det de er opplært til gjennom sin utdannelse. Flere forteller at de ikke alltid rekker å gi smertelindrende medisiner til beboere som trenger det, når de trenger det. De har heller ikke alltid tid til å observere om eller hvordan medisinene faktisk virker. De opplever at de ikke har tid til å gjøre jobben sin skikkelig og uttrykker fortvilelse over dette. De vet at sykehjemsbeboerne er helt avhengige av dem, sier Line Orlund.
– Vi vet at sykepleiere trives når de får bruke sin sykepleierkompetanse. Vi vet at våre medlemmer trives når de opplever at den hjelpen de gir til pasienter er god og forsvarlig.
Vi vet at våre medlemmer trenger gode sykepleierkolleger for å selv være gode sykepleiere. For å snu den negative trenden må vi få flere sykepleiere slik at de både rekker å gi god sykepleie til beboerne og opplever at de rekker å holde seg faglig oppdatert, sier Orlund.
– For å få til dette må byrådet ved Raymond Johansen bevilge penger til 100 nye sykepleierstillinger i 2018 og ytterligere 100 til i 2019, legger hun til.

Kontakter

Fylkesleder i Oslo
Line Orlund
45292720

Bilder

Line Orlund.
Line Orlund.
Last ned bilde

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom