Unio

Sykepleier tapte i Høyesterett – NSF krever opprydding

Del

Høyesterett har tolket bort fortrinnsrett til utvidet stilling for sykepleiere.

Etter å ha vunnet frem i tvisteløsningsnemnda, tingretten og lagmannsretten, tapte sykepleier Solveig Brattgjerd i Høyesterett. Høyesterett har i dag slått fast at sykepleiere ikke kan kreve fortrinnsrett til en del av en stilling.

- Høyesteretts forståelse gjør at sykepleiere ikke lenger kan kreve rett til full stilling med loven i hånd. Det Likestillingsombudet, Norsk Helse- og Sosialforbund og Norsk Sykepleierforbund ba om i 2002, og som vi har ment Stortinget vedtok, har Høyesteretts flertall nå tolket bort. Høyesteretts forståelse innebærer at sykepleiere har svært begrenset mulighet til å oppnå full stilling, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Formålet med fortrinnsretten var å redusere uønsket deltid og var et viktig likestillingspolitisk virkemiddel.
- Helse- og omsorgssektoren er kvinnedominert og har et stort innslag av deltidsstillinger. Uønsket deltid er noe både politikere, arbeidsgivere og arbeidstakere er enige om skal reduseres. Vi vil ta initiativ overfor lovgiver for å få plass igjen en fortrinnsrett som gir deltidsansatte den rettigheten både partene i arbeidslivet og Tvisteløsningsnemnda har lagt til grunn, sier By.

Flertallet i Høyesterett mener også at Tvisteløsningsnemndas vedtak ikke er bindende.
- Nemnda er blitt redusert til et rådgivende organ uten betydning. Dette har ikke vært lovgivers intensjon. Norsk Sykepleierforbund forventer at departementet umiddelbart rydder opp, sier lederen i Norsk Sykepleierforbund.

Litt mer om bakgrunnen for saken her:
https://www.nsf.no/vis-artikkel/2898579/17036/Hoyesterett-behandlet-sykepleieres-rett-til-full-stilling-

Her kan du finne Høyesteretts avgjørelse i sin helhet:
http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/-Norges-Hoyesterett/Avgjorelser/siste-avgjorelser/fortrinnsrett-til-utvidet-stilling-for-deltidsansatte/

Kontakter

Kommunikasjonsrådgiver Tore Bollingmo, 92 84 01 77

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 350 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom