Tieto

Svenskene er bekymret for datasikkerheten – 3 av 4 ønsker å benytte seg av retten til å bli glemt på nett

Del

Syv av ti svensker er bekymret for sikkerheten på nett, og flere enn én av ti har vært offer for datainnbrudd. Dette kommer frem i en rapport fra IT-selskapet Tieto. Samtidig ønsker ni av ti personer at selskaper som har blitt rammet av datainnbrudd informerer brukerne innen 24 timer.

Maria Nordgren, sjef for IT-sikkerhet hos Tieto
Maria Nordgren, sjef for IT-sikkerhet hos Tieto

I mai 2018 trer de nye reguleringene for datasikkerhet i kraft både i EU og i Norge. Dette gir forbrukerne rett til å få personlige data slettet fra selskapers dataregistre. Selskaper som er ofre for dataangrep eller lekkasjer hvor sensitiv informasjon er på avveie, må informere myndighetene og forbrukere som påvirkes av hendelsen innen 72 timer.

For å undersøke hvordan svenskene ser på disse endringene, har Tieto fått SIFO til å spørre over 1000 personer om deres holdninger til datasikkerhet og selskapers håndtering av personlige data. Resultatene viser at 93 prosent ønsker at organisasjoner som har vært rammet av datainnbrudd hvor sensitiv informasjon står i fare for å ha blitt lekket, skal informere dem umiddelbart eller innen 24 timer. Samtidig sier 3 av 4 at de ville vurdert å spørre et eller flere selskaper om å slette all data som er lagret om dem.

– Forbrukerne har blitt mer engasjert i hvordan selskaper og organisasjoner behandler data som er samlet om dem. Denne utviklingen setter nye krav til selskaper som nå må vise hvor og hvordan de lagrer data. Brukerne forventer et høyt sikkerhetsnivå og rask informasjon ved datainnbrudd. Forbrukerne er forberedt på å ta grep for å beskytte sin integritet, sier Maria Nordgren, sjef for IT-sikkerhet hos Tieto.

Høyest tillit til IT-sikkerhet i banksektoren
Undersøkelsen viser at syv at ti svensker er bekymret for IT-sikkerhet og hvordan personlig informasjon blir behandlet i digitale tjenester. Tilliten til IT-sikkerhet varier fra bransje til bransje: 66 prosent har høy tillitt til IT-sikkerhet i banksektoren. Det tilsvarende tallet for offentlige sektor er 54 prosent. 18 prosent angir at de har høy eller veldig høy tillit til IT-sikkerheten og behandlingen av personlig data innen detaljhandel og FMCG. Nederst på listen ligger sosiale medier (9 prosent) og dating-tjenester (4 prosent).

– Banker og betalingstjenester er målet for et økende antall sofistikerte dataangrep, men forbrukerne stoler fortsatt på at sensitiv data blir trygt oppbevart. Når det kommer til sosiale medier og meldingstjenester rammes brukerne av ulike typer hacking og datainnbrudd. Blant annet havner passord og brukernavn i feil hender. Disse hendelsene oppleves som dramatiske på et personlig plan, noe som også reflekteres i tilliten brukerne har til disse tjenestenes IT-sikkerhet, sier Nordgren.

Tilleggsmateriell:

Last ned GDPR (Personvernforordningen) White Paper: http://pages.tieto.com/security-wp3.html
Mer om GDPR og IT-sikkerhet: https://www.tieto.com/key-topics/gdpr

Utdrag fra undersøkelsen

Er du bekymret for IT-sikkerhet og hvordan din personlige informasjon blir behandlet i de digitale tjenestene du bruker?
Ja, for de fleste tjenester 23%
Ja, men bare for visse tjenester 47%
Nei, ikke i det hele tatt 24%
Jeg vet ikke 6%

Har du opplevd at personlig data eller passord har havnet i feil hender som følge av et datainnbrudd?
Ja, flere ganger 1%
Ja, på et tidspunkt 13%
Nei, ikke så vidt jeg vet 83%
Jeg vet ikke 3%

Hvor raskt ønsker du at et selskap hvor du er kunde informerer deg om datainnbrudd når det er risiko for at dine data er på avveie?
Umiddelbart 74%
Innen 24 timer 19%
Innen 72 timer 1%
Innen en uke 1%
Innen en måned 0%
Innen et halvt år 0%
Innen et år 0%
Aldri 0%
Jeg vet ikke 4%

Kunne du tenke deg å be et selskap om å slette alle data de har lagret om deg?
Ja, i flere tilfeller/for flere tjenester 34%
Ja, i spesielle tilfeller 42%
Nei 7%
Jeg vet ikke 17%

Ønsker du at selskaper skal bruke informasjonen de har om deg og dine kjøpsvaner til målrettede tilbud og tjenester til deg?
Ja 4%
Ja, men bare i visse tilfeller 38%
Nei, aldri 53%
Jeg vet ikke 5%

Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført av TNS Sifos web-panel, på oppdrag av Tieto, i perioden 11-14 desember 2016. Totalt 1268 personer i alderen 16-79 år ble intervjuet. Web-panelet er plukket fra et tilfeldig landsdekkende representativt utvalg. Det er ingen selvrekruttering i Sifos web-panel.

Tieto ønsker å utnytte potensialet i en datadrevet verden til en livslang verdi for mennesker, bedrifter og samfunnet. Vi skal være førstevalget for kunder som ønsker å fornye sin virksomhet og vi kombinerer vår programvare og tjenester med en sterk drivkraft for innovasjonssamarbeid og økosystemer. www.tieto.no

Kontakter

Bilder

Maria Nordgren, sjef for IT-sikkerhet hos Tieto
Maria Nordgren, sjef for IT-sikkerhet hos Tieto
Last ned bilde
Maria Nordgren, sjef for IT-sikkerhet hos Tieto
Maria Nordgren, sjef for IT-sikkerhet hos Tieto
Last ned bilde

Om Tieto

Tieto
Tieto
Postboks 684 Skøyen
0214 OSLO

21 70 60 00http://www.tieto.com

Tieto har som mål å gripe de betydelige mulighetene som oppstår i en stadig mer datadrevet verden og omdanne disse til varige verdier for mennesker, næringsliv og samfunn. Vi skal bli kundenes førstevalg for virksomhetsfornyelse ved å kombinere våre styrker innen programvare og tjenester med en sterk drivkraft for utvikling av økosystemer og kontinuerlig innovasjon med partnere (www.tieto.com).

Følg saker fra Tieto

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Tieto på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Tieto

Drammen øker digitaliseringstakten for ny storkommune4.7.2018 09:06Pressemelding

Drammen blir Norges 7. største kommune i 2020, og har satt høye mål for utrulling av digitale innbyggertjenester i den nye storkommunen. Som et ledd i arbeidet har Drammen inngått avtale med Tieto om å innføre ny skybasert løsning for kvalitetsstyring, saksbehandling og arkiv. Løsningen danner plattformen for å tilby bedre og flere digitale tjenester til innbyggerne, næringsliv og egne medarbeidere. Det er et uttalt mål at innbyggerne i kommunene skal få bedre innsyn, og medvirke mer i saksbehandlingen av egne saker.

Tietos løsning for bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgssektoren mottar CE-sertifisering24.5.2018 11:04Pressemelding

Tieto Intelligent Wellbeing er en datadrevet løsning for aktører innen helse- og velferdssektoren. Ved hjelp av blant annet kunstig intelligens (AI) skal håndteringen av store mengder pasientdata kunne skje raskere og mer nøyaktig, samtidig som effektiviteten og påliteligheten innen helse- og omsorgsprosesser øker på individ- og samfunnsnivå. Løsningen har nå mottatt CE-sertifisering for medisinsk utstyr, noe som gjør det mulig å utvide bruken fra medisinsk forskningsformål til daglig, klinisk behandling av pasienter.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom