KLP

​Svake finansmarkeder, god soliditet

Del

Lavt rentenivå og verdifall i aksjemarkedene preger resultatet for tredje kvartal. Dette understreker viktigheten av å holde solide finansielle buffere i selskapet for å stå imot negative markedssvingninger.

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef

Verdijustert og bokført avkastning etter tre kvartaler endte på henholdsvis 2,0 og 2,6 prosent.

Eiendom ga best bidrag til avkastningen med 6,6 prosent hittil i år. Aksjeavkastningen var negativ i kvartalet med minus 6,8 prosent for globale aksjer og minus 7,7 prosent for norske aksjer. Negativ avkastning på aksjer er hovedforklaringen til at verdijustert avkastning i tredje kvartal ble minus 0,3 prosent.

- Lave vekstutsikter globalt og i Norge medfører at rentene fortsatt holder seg på et historisk lavt nivå. I tillegg registrer vi at risikopåslag øker lån til virksomheter på bakgrunn av økte tapsforventninger. Derfor er det nå spesielt viktig å ha tilstrekkelig soliditet til å stå imot ytterligere markedsvisninger. KLP har gode finansielle buffere til å møte slike utfordrende kapitalmarkeder, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

90 kommuner til KLP
KLP har hatt en betydelig tilflytting av nye kunder på offentlig tjenestepensjon de seneste årene. Totalt har 90 kommuner, én fylkeskommune og 375 bedrifter valgt selskapet som leverandør fra 2012 til juli 2015. Den ekstraordinære tilflyttingen er nå gjennomført.

God soliditet
Konsernet hadde ved utgangen av tredje kvartal en forvaltningskapital på 527 milliarder kroner, hvorav en stor del av veksten kan tilskrives flytting av nye kunder til KLP. Forvaltningskapitalen knyttet til livsforsikring utgjør 446 milliarder kroner, en økning på 31,6 milliarder kroner hittil i år.

KLP har god soliditet. Ved utgangen av tredje kvartal hadde KLP en total soliditetskapital på 80,2 milliarder kroner som tilsvarer 21,8 prosent av forsikringsfond med rentegaranti.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal på www.klp.no

Nøkkeltall etter 3Q-2015
Verdijustert kapitalavkastning 2,0 prosent
Bokført kapitalavkastning 2,6 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 22,7 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 11,3 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 527 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direktør Finans Oliver Siem, tlf 93 43 18 20
Fung. Kommunikasjonsdirektør Linda Nilsen Methi, tlf 90 50 98 38

Bilder

Sverre Thornes, Konsernsjef
Sverre Thornes, Konsernsjef
Last ned bilde
KLP-Huset, Bjørvika
KLP-Huset, Bjørvika
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg saker fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KLP

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom