Unio

Svak vekst i kommunens frie midler rammer barnehage, skole og helsetjeneste

Del

Kommuneopplegget i regjeringens budsjettforslag er stramt. Dette er i beste fall et opplegg som gjør at handlingsrommet fra i år for kjerneoppgavene videreføres. - Her er det ikke rom for å satse på kvalitet, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en første kommentar til statsbudsjettet.

Regjeringen legger seg i nedre del av det stramme inntektsintervallet for kommunene som ble lagt fram før sommeren.

- Justert for befolkningsvekst er dette i beste fall et nullopplegg for kommunene. Kommunesektorens frie inntekter må styrkes ut over den demografiske utgiftsveksten hvis kommunene skal klare å prioritere økt lærertetthet, flere barnehagelærere, bedre satsing på helse og omsorg, rehabilitering og smart forebygging eller for å styrke bibliotektjenesten, sier Lied.

Sysselsettingsveksten i kommunesektoren har siden 2002 kun vært marginalt høyere i kommunal sektor enn i privat sektor til tross for høy befolkningsvekst. Antall årsverk i kommunal sektor har holdt seg stabilt rundt 17 pst av sysselsettingen totalt siden 2002.

Regjeringen illustrerer også denne gangen hvor mye større handlingsrom kommunene kan få hvis de de effektiviserer med 0,5 prosent. De frie inntektene vil da øke med 1,2 mrd. kroner i 2018.

Oversikten viser at økt befolkningsvekst krever økte frie inntekter på 2,2 mrd. kroner, mens regjeringens egne prioriteringer innenfor de frie inntektene utgjør 800 mill. kroner. Utgifter til regelstyrte ordninger innen barnevern, spesialundervisning, BPA og ressurskrevende brukere har i mange år vokst mer enn den generelle veksten i de frie inntektene. KS har tidligere anslått den årlige underdekningen til 400 mill. kroner. Regjeringen viser ikke denne ekstraordinære utgiftsøkningen i sin oppstilling over handlingsrommet i 2018.

Kommunesektorens økonomiske handlingsrom 2018

 

Kom.prop. 2018

Statsbud. 2018

Økning i frie inntekter*

3,8 - 4,3 mrd.

3,8 mrd.

Demografikostnader som må dekkes innenfor de frie inntektene

-2,23 mrd.

-2,2 mrd.

Økte pensjonskostnader ut over lønnsvekst

-0,35 mrd.

-0,4 mrd.

Investeringer ferjesamband ®  

-0,10 mrd.

-0,1 mrd.

Tidlig innsats i barnehage og skole ®

-0,20 mrd.

-0,2 mrd.

Opptrapping rusomsorg ®

-0,30 mrd.

-0,3 mrd.

Forebyggende tiltak for barn, unge og familier ®

-0,20 mrd.

-0,2 mrd.

Underliggende vekst i regelstyrte ordningene innen barnevern, spesialundervisning, BPA og ressurskrevende brukere

-0,40 mrd.

-0,4 mrd.

«Netto» økonomisk handlingsrom fri inntekter

0 - 0,5 mrd.

0 mrd .

*Sammenliknet med inntekter i 2017 anslått i RNB

® Regjeringens forventninger til kommunene om hva de skal prioritere innenfor de frie inntektene

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges nest største hovedorganisasjon med om lag 360 000 medlemmer. Unio er partipolitisk uavhengig, og er en aktiv aktør i arbeidslivspolitikken med et bredt samfunnsengasjement. Vi er opptatt av at offentlige tjenester har god kvalitet. For å oppnå dette er mer penger til tjenestene, økt bruk av kvalifisert personell og bedre lønnsuttelling for utdanning og kompetanse avgjørende. Unio er en pådriver for at en størst mulig del av befolkningen er sysselsatt og at arbeidslivet legger til rette for inkludering og likestilling.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom