Unio

Svak vekst i kommunens frie midler rammer barnehage, skole og helsetjeneste

Del

Kommuneopplegget i regjeringens budsjettforslag er stramt. Dette er i beste fall et opplegg som gjør at handlingsrommet fra i år for kjerneoppgavene videreføres. - Her er det ikke rom for å satse på kvalitet, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en første kommentar til statsbudsjettet.

Regjeringen legger seg i nedre del av det stramme inntektsintervallet for kommunene som ble lagt fram før sommeren.

- Justert for befolkningsvekst er dette i beste fall et nullopplegg for kommunene. Kommunesektorens frie inntekter må styrkes ut over den demografiske utgiftsveksten hvis kommunene skal klare å prioritere økt lærertetthet, flere barnehagelærere, bedre satsing på helse og omsorg, rehabilitering og smart forebygging eller for å styrke bibliotektjenesten, sier Lied.

Sysselsettingsveksten i kommunesektoren har siden 2002 kun vært marginalt høyere i kommunal sektor enn i privat sektor til tross for høy befolkningsvekst. Antall årsverk i kommunal sektor har holdt seg stabilt rundt 17 pst av sysselsettingen totalt siden 2002.

Regjeringen illustrerer også denne gangen hvor mye større handlingsrom kommunene kan få hvis de de effektiviserer med 0,5 prosent. De frie inntektene vil da øke med 1,2 mrd. kroner i 2018.

Oversikten viser at økt befolkningsvekst krever økte frie inntekter på 2,2 mrd. kroner, mens regjeringens egne prioriteringer innenfor de frie inntektene utgjør 800 mill. kroner. Utgifter til regelstyrte ordninger innen barnevern, spesialundervisning, BPA og ressurskrevende brukere har i mange år vokst mer enn den generelle veksten i de frie inntektene. KS har tidligere anslått den årlige underdekningen til 400 mill. kroner. Regjeringen viser ikke denne ekstraordinære utgiftsøkningen i sin oppstilling over handlingsrommet i 2018.

Kommunesektorens økonomiske handlingsrom 2018

 

Kom.prop. 2018

Statsbud. 2018

Økning i frie inntekter*

3,8 - 4,3 mrd.

3,8 mrd.

Demografikostnader som må dekkes innenfor de frie inntektene

-2,23 mrd.

-2,2 mrd.

Økte pensjonskostnader ut over lønnsvekst

-0,35 mrd.

-0,4 mrd.

Investeringer ferjesamband ®  

-0,10 mrd.

-0,1 mrd.

Tidlig innsats i barnehage og skole ®

-0,20 mrd.

-0,2 mrd.

Opptrapping rusomsorg ®

-0,30 mrd.

-0,3 mrd.

Forebyggende tiltak for barn, unge og familier ®

-0,20 mrd.

-0,2 mrd.

Underliggende vekst i regelstyrte ordningene innen barnevern, spesialundervisning, BPA og ressurskrevende brukere

-0,40 mrd.

-0,4 mrd.

«Netto» økonomisk handlingsrom fri inntekter

0 - 0,5 mrd.

0 mrd .

*Sammenliknet med inntekter i 2017 anslått i RNB

® Regjeringens forventninger til kommunene om hva de skal prioritere innenfor de frie inntektene

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er partipolitisk uavhengig og er med våre 360 000 medlemmer Norges nest største hovedorganisasjon for arbeidstakere.

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom