Revisorforeningen

Svak internasjonal lovharmonisering koster milliarder

Del

Et ugjennomtrengelig lappeteppe av internasjonale reguleringer påfører årlig finansinstitusjonene kostnader tilsvarende 4,5 norske statsbudsjett. Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av den internasjonale revisororganisasjonen IFAC og organisasjonen Business at OECD (BIAC).

Undersøkelsen baserer seg på svar innhentet fra 250 store globale finansinstitusjoner. 

Effektene av ikke-harmonisert regulering er i først rekke: 

  • Økte økonomiske kostnader
  • Høyere finansiell systemrisiko 
  • Økte barrierer for økonomisk vekst

Ulikheter i regulering mellom ulike jurisdiksjoner koster finansinstitusjonene mellom 5 til 10 % av den årlige omsetningen, ifølge undersøkelsen. Over halvparten (51 %) av respondentene svarer også at de økte kostnadene har som direkte konsekvens at det også brukes mindre ressurser på risikostyring.

De beregnede kostandene på 780 milliarder dollar (6087 mrd. kroner) anses å være et konservativt estimat. Det fremgår for øvrig av undersøkelsen at de mindre finansinstitusjonene har betydelige høyere kostnader enn de største. 

– De mange politiske initiativene og reformene som fulgte av siste finanskrise har bidratt til å øke ulikhetene lander og regioner imellom, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Det bare understreker hvor viktig internasjonal regelharmonisering er for global handel, arbeidsplasser og økonomisk vekst. Dette dreier seg ikke bare om finansinstitusjonenes kostnader. Gode, rettferdige og harmoniserte regler handler i høyeste grad også om velferd og samfunnsøkonomi, sier Hanstad. 

Kostnadene ved regulatoriske ulikheter er sterkest i kapitalmarkedssektoren, hvor 92 % av respondentene oppgir betydelige eller svært betydelige kostnader, etterfulgt av bank (76 %) og profesjonelle tjenester (66 %). 

– Svak regelverksharmonisering hemmer vekst, da slike ikke-tarifferte barrierer for handel og investeringer svekker incentivene for, eller i verste fall hindrer bedrifter i å ekspandere internasjonalt. Det undergraver arbeidsplasser og verdiskapning, sier Hanstad. 

For å redusere skadevirkningen av ulik regulering anbefaler IFAC og BIAC styrking av det internasjonale samarbeidet mellom stater, økt fokus på regelverksharmonisering og større åpenhet i internasjonal regelverksutvikling. 

Rapporten «Regulatory Divergence: Costs, Risks, Impacts» finner du på: www.ifac.org

Kontakter

Bilder

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.
Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.
Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Følg saker fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom