Norges Blindeforbund

Svært mange unge synshemmede gis uføretrygd

Del

34 prosent av svaksynte og blinde mellom 23 og 36 år har uførepensjon, viser en ny undersøkelse. Hele 44 prosent av dem som har uføretrygd, fikk det da de var 20 år eller yngre.

Mikael Bentsen (28) jobber for tiden på timebasis i radio og har et håp om å komme inn i fast jobb. – Det er nesten umulig uten studiekompetanse. Uføretrygden har en økonomisk stabilitet, men du faller utenfor systemet og må klare deg selv, sier Mikael.
Mikael Bentsen (28) jobber for tiden på timebasis i radio og har et håp om å komme inn i fast jobb. – Det er nesten umulig uten studiekompetanse. Uføretrygden har en økonomisk stabilitet, men du faller utenfor systemet og må klare deg selv, sier Mikael.

Norges Blindeforbund reagerer kraftig på tallene som kommer frem i undersøkelsen blant unge synshemmede om oppfølging av NAV, utført av Opinion AS.

– Vi er veldig bekymret over at det ser ut til at mange svært unge synshemmede får uføretrygd istedenfor bistand til å komme ut i arbeid. Uføretrygd skal være noe som gis når alle andre tiltak for å komme i jobb er prøvd. Imidlertid viser denne undersøkelsen at uføretrygd er det første tiltaket mange 18-åringer får. Da har man erkjent på et tidlig tidspunkt at mulighetene for å komme i arbeid er svært små, eller ikke tilstede, sier Unn Ljøner Hagen, leder i Norges Blindeforbund.

– Undersøkelsen viser også at mange som ikke er på uføretrygd, har fått forslag fra NAV om å søke uføretrygd. Hver tredje sterk svaksynte har fått dette forslaget fra NAV – selv om de selv ikke har valgt å søke om uføretrygd, sier Ljøner Hagen.

Samtidig går det frem at alle i undersøkelsen ønsker arbeid.

– Sett i lys av dette, er det helt uakseptabelt at NAV ser uføretrygd som en god løsning for mange unge synshemmede, sier Ljøner Hagen.

Undersøkelsen viser dessuten at synshemmede oftere tar høyere utdanning enn folk flest. (49 prosent synshemmede i gruppen 23 til 36 år har høyere utdanning.)

– Dette viser at svaksynte og blinde er en viktig ressurs på arbeidsmarkedet, som må utnyttes bedre enn det som er tilfellet i dag, sier Ljøner Hagen.

Oppfordret til uføretrygd

Én av dem som har blitt oppmuntret til å uføretrygde seg i ung alder, er Mikael Bentsen (28) fra Sarpsborg i Østfold. For Mikael begynte det på videregående skole da han opplevde å få fritak i flere fag uten at han hadde bedt om det selv. Dette gjorde at han ikke fikk mulighet til å ta den utdanningen han ønsket, siden han manglet studiekompetanse. Etter videregående fikk han praksisplass i media. Til tross for dette, foreslo NAV at han skulle avslutte praksisplassen og ta uføretrygd da han var 19 år. Han sa nei takk til dette, men da han var 22 år sa NAV at han måtte velge mellom å gå på uføretrygd eller gå på sosialen – siden opplegg med arbeidsavklaringspenger ikke kunne videreføres.

– Jeg hadde i praksis ikke noe valg og sa ja til uføretrygd. Men jeg har hele veien ønsket å komme i ordinær jobb. Nå jobber jeg med radio og lydavis på timebasis og har et håp om å komme inn i fast jobb, men foreløpig har ikke det latt seg gjøre, sier Mikael.

Fakta

* Opinion-undersøkelsen viser at 34 prosent av synshemmede mellom 23 og 36 år har uførepensjon. Hele 44 prosent av dem som har uføretrygd, fikk det da de var 20 år eller yngre.

* Av de som har uføretrygd, opplever halvparten at NAV foreslo det som en løsning. Jo dårligere syn, jo flere i gruppen har uføretrygd.

Kontakter

Seksjonsleder informasjon og samfunnskontakt Sverre Fuglerud: Tlf.: 990 03 662
E-post: fuglerud@blindeforbundet.no

Informasjonsrådgiver Gunnar Omsted: 936 54 386 / guo@blindeforbundet.no

Bilder

Mikael Bentsen (28) jobber for tiden på timebasis i radio og har et håp om å komme inn i fast jobb. – Det er nesten umulig uten studiekompetanse. Uføretrygden har en økonomisk stabilitet, men du faller utenfor systemet og må klare deg selv, sier Mikael.
Mikael Bentsen (28) jobber for tiden på timebasis i radio og har et håp om å komme inn i fast jobb. – Det er nesten umulig uten studiekompetanse. Uføretrygden har en økonomisk stabilitet, men du faller utenfor systemet og må klare deg selv, sier Mikael.
Last ned bilde
Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.
Unn Ljøner Hagen, forbundsleder i Norges Blindeforbund.
Last ned bilde

Om Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund
Norges Blindeforbund
Sporveisgata 10
0308 OSLO

23 21 50 00https://www.blindeforbundet.no

Norges Blindeforbund, synshemmedes organisasjon, er blinde og svaksyntes interesse- og serviceorganisasjon i Norge. Vårt overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper med funksjonsnedsettelser.

Norges Blindeforbund har cirka 9.000 medlemmer og fylkeslag i hvert fylke.

Følg saker fra Norges Blindeforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Blindeforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Blindeforbund

Dagens gladmelding – tildeling av midler til utvidet TT-ordning28.6.2019 15:42:46 CESTPressemelding

I dag kom det en skikkelig gladmelding fra Samferdselsdepartementet: Fem nye fylkeskommunar får utvidet TT-ordning - Regjeringa ønsker eit godt og enkelt tilgjengelig tilbod for alle. Derfor blir no Hedmark, Oppland, Hordaland, Telemark og Nordland ein del av den utvida ordninga med tilrettelagt transport for personar med nedsett funksjonsevne (TT-ordninga). Dette gir ein enklare kvardag for over 4.500 nye personar, det er særs gledelig, sier samferdselsminister Jon Georg Dale. De fem fylka får totalt 64,2 millioner kroner for 2. halvår 2019. Tildelingen er fordelt slik: Hedmark: 10 300 000 kroner Oppland: 8 520 000 kroner Hordland: 28 500 000 kroner Telemark: 7 303 519 kroner Nordland: 9 600 000 kroner Tildelingsbeløpet er fordelt etter søknad frå fylkeskommunane. - Alle fylka skal med Totalt 13 fylke er no ein del av den utvida TT-ordninga. Dette er ein statleg ordning som kjem i tillegg til TT-ordningar fylka allereie har sjølve. Den utvida ordninga skal, saman med fylkeskommunane s

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom