Revisorforeningen

Svært alvorlig kontrollsvikt i Brønnøysundregistrene

Del

Det er svært alvorlig at falske erklæringer i prinsippet er «hvitvasket» i Brønnøysundregistrene. Likevel er dette bare en del av problemet. Det er heller ingen reell kontroll med innsendte årsregnskap og årsberetninger.

- Det er kritikkverdig og oppsiktsvekkende at Brønnøysundregistrene ikke har gjort mer for å sikre holdbarheten i den informasjonen de mottar, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
- Det er kritikkverdig og oppsiktsvekkende at Brønnøysundregistrene ikke har gjort mer for å sikre holdbarheten i den informasjonen de mottar, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.

Mange tror de uten videre kan stole på informasjon fra Brønnøysundregistrene. Det tas for gitt at denne er kvalitetssikret. Faktum er at kontrollen er minimal, og at du løper en risiko ved å basere deg på informasjonen.

- Dette er et stort problem og en potensiell bombe under Brønnøysundregistrenes omdømme og den allmenne tillit til registrene, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Det er kritikkverdig og oppsiktsvekkende at Brønnøysundregistrene ikke har gjort mer for å sikre holdbarheten i den informasjonen de mottar. De har lenge kjent til svakhetene og risikoene, sier Hanstad.

Kunne vært unngått

Falske revisorerklæringer og -beretninger burde egentlig ikke vært mulig. Brønnøysundregistrene har i svært mange år hatt tilgang til revisorregisteret og har visst hvem som til enhver tid har hatt godkjenning og rett til å påta seg slike oppdrag. Først nå i mai koblet de denne informasjonen.

- Brønnøysundregistrene må kvalitetssikre informasjon de mottar og videreformidler. Ingenting av det som nå avsløres er overraskende – Brønnøysundregistrene har bevisst valgt ikke å legge ressurser i kvalitetssikring. Det må det bli en endring på, sier Hanstad, som er bekymret for at det ligger informasjon i registrene som ikke er til å stole på.

Ingen reell kontroll med innsendte årsregnskaper

Problemet er ikke utelukkende knyttet til revisorerklæringer og -beretninger, og situasjonen er blitt verre etter at plikten til å ha revisor falt bort for små selskaper i 2011.

- Du kan sende inn årsregnskaper som er riv, ruskende gale uten at noen oppdager det, sier Hanstad, som frykter at mangelen på kontroll kan gå utover den tilliten vi i Norge har til hverandre og til informasjonen som finnes i offentlige registre.

Vil ha elektronisk signatur

Revisorforeningen foreslår flere endringer:

  • Med elektronisk godkjenning av regnskaper, må revisor gå inn og godkjenne regnskaper før de blir registrert.
  • Styremedlemmer i aksjeselskaper må signere regnskapene med elektronisk signatur.

- Slik situasjonen er nå, er risikoen stor for at folk kan sende inn et annet årsregnskap enn revisor har revidert. Det ville vært veldig enkelt å si at når regnskapet er rapportert elektronisk, skal revisor inn og godkjenne. Nå kan du også sende inn regnskaper uten underskrifter fra styret. Det er ikke holdbart, avslutter Hanstad.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

- Det er kritikkverdig og oppsiktsvekkende at Brønnøysundregistrene ikke har gjort mer for å sikre holdbarheten i den informasjonen de mottar, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
- Det er kritikkverdig og oppsiktsvekkende at Brønnøysundregistrene ikke har gjort mer for å sikre holdbarheten i den informasjonen de mottar, sier adm. direktør Per Hanstad i Revisorforeningen.
Last ned bilde

Om Revisorforeningen

Revisorforeningen
Revisorforeningen
Postboks 2914 Solli
0230 Oslo

+47 23 36 52 00https://revisorforeningen.no/

Revisorforeningen er en interesse- og kompetanseorganisasjon for godkjente revisorer i Norge.
Revisorforeningen har mer enn 5000 medlemmer som arbeider i ekstern revisjon, offentlig sektor og i næringslivet. Om lag 1000 av våre medlemmer er studenter innenfor økonomifagene.

Revisorforeningen driver utstrakt informasjons- og veiledningsvirksomhet og stiller høye faglige og etiske krav til sine medlemmer. I samarbeid med Finanstilsynet gjennomfører foreningen regelmessig kvalitetskontroll av egne medlemmer.
Foreningen har et bredt etterutdanningstilbud for revisorer og autoriserte regnskapsførere. Hvert år deltar mer enn 9000 personer på våre kurs.

Følg saker fra Revisorforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Revisorforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Revisorforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom