Aas Kystservice

Suksess med avlusing for Aas Kystservice

Del

Aas Kystservice har kommet seg godt inn i markedet på kort tid. Effektiv avlusing, lav dødelighet og god fiskevelferd har gitt mange fornøyde oppdrettere på referanselisten. Enkelte oppdrettere velger også bort egne avluserløsninger til fordel for Aas Kystservice.

Aas Kystservice har kommet godt inn i markedet med avluserbåten Aas Provider. I tillegg til det norske markedet, jobber de nå for å få et fotfeste i Skottland.
Aas Kystservice har kommet godt inn i markedet med avluserbåten Aas Provider. I tillegg til det norske markedet, jobber de nå for å få et fotfeste i Skottland.

Bedriften på Vestnes i Møre og Romsdal har levert tjenester til oppdrettsnæringen i flere år. I fjor utvidet de virksomheten med fartøyet Aas Provider. Ombord er det montert tre linjer med FLS Avluser med en total kapasitet på 150 tonn per time. Båten er allerede tilrettelagt for en dobling av antall avluserlinjer ombord hvis behovet skulle komme.

Fått god start
– Alt har godt veldig bra. Vi har hatt god drift siden oppstarten. Vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra oppdretterne, både når det gjelder båten og avlusingsresultatene vi har levert. Vi har utført avlusing fra Troms i nord til Hardangerfjorden i sør.

– På en av lokalitetene var sjøtemperaturen på 4,9 grader. FLSen er både skånsom og effektiv. Her oppnådde vi et resultat på 0,01 prosent lus etter avlusing. Etter avlusningen fortsatte også lusetallene å falle. Det gjorde de i tre uker etterpå, sier Alexander Aas i Aas Kystservice som etter hvert har mange fornøyde oppdrettere på kundelisten.

Gode resultater
Salaks i Sjøvegan i Troms benyttet Aas Kystservice til avlusing av fem merder med til sammen 460 000 fisk med en gjennomsnittsvekt på 2,2-2,6 kilo.

– Det er første gang vi har benyttet Aas Kystservice. Både metodikk og gjennomføring var meget bra. Fiskevelferdsmessig var det svært bra. FLS Avluser er etter min mening det beste som er innenfor mekanisk avlusing. Vi hadde ikke dødelighet av betydning og fisken var tilbake i full aktivitet med en gang, sier Skjalg Nerdal i Salaks.

– Siden dette både var første gang vi avluset med FLS Avluser og at det var kaldt i sjøen, valgte vi å ha fiskehelsetjeneste tilstede under hele avlusningen. Marin Helse leverte i etterkant en rapport med effekt- og velferdsvurderinger. Her ble slim, risttap, rødbuk, snutesår, øyeskade, gjelleblødning og mekaniske skader vurdert. Det ble ikke sett snuteskader utover det som ble observert ved førtelling. Det ble heller ikke registrert øyeskader, gjelleblødning eller mekaniske skader på fisken. Ut fra de rådene forholdene er vi fornøyd med at behandlingen fjernet 74 prosent av kjønnsmodne lus og 91,2 prosent av bevegelige lus, sier Nerdal.

Også Hofseth Aqua i Ålesund har nylig utført avlusing med Aas Provider.

– Denne gangen tok vi to merder. I den ene var snittvekten på 2,5 kg og på den andre merden var snittvekten mellom 4 og 5 kilo. Fiskehelsemessig var det veldig bra og resultatene var gode. Behandlingen fjernet 80-90 prosent av kjønnsmoden lus.

– Vi ser at dette er en skånsom metode. Behandlingsrelatert dødelighet var svært lav. Vi er veldig fornøyd med både teknologi og måten avlusningen ble gjennomført på, sier fiskehelsesjef Sven Amund Skotheim i Hofseth Aqua.

Valgte bort egen avlusningsløsning
Salaks disponerer båt meg eget avlusningsssytem, men valgte å kjøpe tjenesten fra Aas Kystservice, ikke minst ut fra at de har FLS Avluser som behandlingsmetode.

– Vi har egen brønnbåt med den nye versjonen av Skamik avluser, men vi valgte å bruke Aas Kystservice og deres FLS Avluser siden det kalde vannet krevde en mer skånsom behandling. Selv med en sjøtemperatur på 6-7 grader oppnådde vi greie resultater, samtidig som fiskevelferden ble ivaretatt på aller beste måte, sier Nerdal hos Salaks. 

Vil satse på Skottland
Avluserbåten Aas Provider har så langt gått i spotmarkedet, men daglig leder Alexander Aas jobber for å få faste avtaler både i Norge og Skottland.

– Vi har tro på at gode referanser og topp resultater vil bidra til at vi får større markedsandel i Norge og et fotfeste i andre markeder, sier Aas.

Nå ser rederiet på muligheten for å komme inn i det skotske markedet. De er allerede i gang med en annonsekampanje for å vise frem båt, utstyr og resultater.

Kontaktperson:
Daglig leder Alexander Aas
E-post: aaskystservice@gmail.com 
Mobil: +47 413 45 735

Bilder

Aas Kystservice har kommet godt inn i markedet med avluserbåten Aas Provider. I tillegg til det norske markedet, jobber de nå for å få et fotfeste i Skottland.
Aas Kystservice har kommet godt inn i markedet med avluserbåten Aas Provider. I tillegg til det norske markedet, jobber de nå for å få et fotfeste i Skottland.
Last ned bilde

Om Aas Kystservice

Aas Kystservice
Aas Kystservice
Postboks 127
6399 Vestnes

+47 413 45 735http://www.aaskystservice.no/

Spesialist på serviceoppdrag for havbruksnæringen

Vårt arbeidsområde dekker hele norskekysten

Følg saker fra Aas Kystservice

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Aas Kystservice på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Aas Kystservice