SINTEF

Studenter vil redusere energibruken til varmtvann

Del

Engasjerte studenter ved OsloMet og NMBU ønsker å redusere energitapet tilknyttet tappevann. Studentene er tilknyttet forskningsprosjektet VarmtVann2030.

Bachelorstudentene Stine Bjønnes, Lars Grytten og Celine Stofer ved OsloMet ser på sluttbruk av varmtvann i Stovnerskogen sykehjem. Foto: Privat
Bachelorstudentene Stine Bjønnes, Lars Grytten og Celine Stofer ved OsloMet ser på sluttbruk av varmtvann i Stovnerskogen sykehjem. Foto: Privat

En studentgruppe ved OsloMet – storbyuniversitetet fokuserer på sluttbruk av varmtvann på Stovnerskogen sykehjem i bacheloroppgaven sin.

– Det er gøy å få være med på ny forskning som gir muligheten til å redusere energitapet i norske hjem, sier bachelorstudentene Stine Bjønnes, Lars Grytten og Celine Stofer.

Studerer forbruk og forskjellige tiltak

Gjennom målinger og intervjuer ønsker de å få en oversikt over hvordan sykehjemmet bruker varmtvann. Resultatene sees i sammenheng med de detaljerte temperatur- og mengdemålingene som gjøres av SINTEF Byggforsk i varmesentralen.

Masterstudent Erik Meland Johannessen fra NMBU studerer tiltak for å redusere energi- og effektbehovet til varmtvann.

– Jeg ville skrive oppgave om varmtvanns-prosjektet, fordi økt kunnskap om forbruk og tap er en enkel måte å spare samfunnet for store pengesummer på, og ikke minst spare miljøet, sier han.

Bygg blir stadig tettere, og energibruken reduseres. Dette er en trend både i Norge og internasjonalt.

– Dersom mengden energi brukt til varmtvann er uendret, utgjør dette dermed en større andel av totalen. Partnerne i VarmtVann2030 tar dette på alvor, og øker gjennom dette samarbeidet fokuset på energi til varmtvann, sier Magnus Evje fra Omsorgsbygg, som er leder av prosjektets styringsgruppe.

Gir bedre grunnlag for dimensjonering

Prosjektet vil gi bedre grunnlag for dimensjonering av varmtvannssystemer, og slik gi muligheter for å redusere både investerings- og driftskostnader.

– Gjennom god kunnskap om varmtvannsbehov kan vi også dimensjonere solfangeranlegg riktig, og slik bidra inn i det grønne skiftet, legger Geir Andersen fra Drammen Eiendom til.

Målet med VarmtVann2030 er å komme fram til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann, gjennom bedre forståelse av varmtvannsbehov. Prosjektet har fokus på sykehjem, hoteller og boligbygg, siden dette er bygg med et stort behov for varmtvann.

Fakta: VarmtVann2030 

  • Forskningsprosjektet varer i fire år fra 2017.
  • Prosjektet finansieres av programmet ENERGIX hos Forskningsrådet og næringslivspartnerne.
  • Forskningspartnere: SINTEF Byggforsk og NTNU
  • Næringslivspartnere: Drammen Eiendom, Omsorgsbygg, Olav Thon, OBOS, Boligbygg, Armaturjonsson, Høiax, Geberit og Uponor.
  • Hjemmeside: sintef.no/varmtvann

Kontakter

Bilder

Bachelorstudentene Stine Bjønnes, Lars Grytten og Celine Stofer ved OsloMet ser på sluttbruk av varmtvann i Stovnerskogen sykehjem. Foto: Privat
Bachelorstudentene Stine Bjønnes, Lars Grytten og Celine Stofer ved OsloMet ser på sluttbruk av varmtvann i Stovnerskogen sykehjem. Foto: Privat
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

Om SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Våre medarbeidere jobber hver dag sammen med over 2.000 ansatte i SINTEF for å oppfylle vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom