Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Strømkundene er villige til å flytte forbruk for å spare penger

Del

NVE har undersøkt hva forbrukerne mener om kraftbransjen og hvordan de forstår av kraftmarkedet. Over halvparten av de spurte er åpne for å flytte litt av strømforbruket sitt for redusere kostnadene sine.

- Det er gledelig at forbrukerne er villige til å flytte litt av strømforbruket sitt. Dette kan spare strømkundene for store kostnader ved at behovet for nyinvesteringer i nettet reduseres. Gjennom vårt forslag om å innføre effekttariffer, ønsker vi å stimulere forbrukerne til å jevne ut forbruket over døgnet, for eksempel ved å lade elbil når annet forbruk i husholdningen er lavt, sier Per Sanderud, vassdrags- og energidirektør i NVE.

Sentio Research AS har på vegne av NVE spurt et representativt utvalg om hva de mener og kan om kraftmarkedet. I tillegg har det blitt gjennomført dybdeintervjuer og fokusgrupper.

Undersøkelsen viser at forbrukerne generelt er opptatt av miljø, og av å spare strøm. Pris er avgjørende når strømkundene bestemmer seg for hvilken kraftavtale de velger.

Blander nettselskap og kraftleverandører

I dag har mange nettselskap og kraftleverandører i samme konsern, likt navn og logo. Rapporten viser at forbrukerne er forvirret når det gjelder hvilke oppgaver nettselskapene og kraftleverandørene har. Nettselskaper og kraftleverandør forveksles ofte.

- Vi ønsker at kunnskapen om nettselskapenes monopolvirksomhet og kraftleverandørenes konkurranseutsatte virksomhet, skal bli bedre. Dette skal vi se nærmere på blant annet i forbindelse med innføringen av nye regler om navn, logo og markedsføring, understreker Sanderud.

Om lag 1200 personer deltok i Sentios undersøkelse, som ble gjennomført i oktober – november i fjor.

Last ned NVE-rapport 2018-09 «Sluttbrukermarkedsovervåking for fremtidens kraftmarked»

Kontakter

Seksjonssjef Guro Grøtterud, tlf. 45 63 26 77
Førstekonsulent Stian Skaalbones, tlf. 22 95 90 29

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom