Mattilsynet

Strengere regelverk for oppdrett av mink og rev

Del

Det nye regelverket for hold av pelsdyr gjelder fra 1. januar 2018, og innebærer at kravene blir strengere enn før.

-De nye reglene stiller mer omfattende krav til skriftlige rutiner og journalføring av arbeidet som blir gjort i pelsdyrgården, sier Maria Været Veggeland, seniorrådgiver i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet. De tydeligere kravene vil gi inspektørene et bedre grunnlag for å vurdere forholdene i dyreholdet når de er på tilsyn.

Dyrevelferdsprogram for mink i gruppehold er et nytt krav
Fra 1. juli 2018 må minkprodusenter som vil holde flere enn ett dyr av hvert kjønn i samme bur, såkalt gruppehold, delta i et dyrevelferdsprogram. Dyrevelferdsprogrammet er utviklet av pelsdyrnæringen, og godkjent av Landbruks- og matdepartementet. Ut fra fastsatte kriterier i programmet, kan Mattilsynet fatte vedtak om produsenter skal inkluderes eller ekskluderes fra programmet.

-Når pelsdyrnæringen selv utvikler og administrerer dyrevelferdsprogrammet, får den eierskap til programmet. Det er positivt, sier Veggeland. Hun sier at Mattilsynets rolle vil være å føre tilsyn med at kravene i forskriften blir fulgt, mens næringen har ansvaret for å følge opp innholdet i dyrevelferdsprogrammet og å rapportere til Mattilsynet om resultatene.

Strengere krav til reveoppdrett
Det er innført nye bestemmelser for å hindre at det blir avlet på rev med feil beinstilling. Kun dyr som er vurdert til å ha god, eller meget god beinstilling, kan nå brukes i avl. Sålegjengere, det vil si dyr som på grunn av svak beinstilling og overvekt trår ned på hele foten istedenfor bare på poten, skal avlives med en gang de blir oppdaget.

 Det er et krav at alle rever skal nå ha tilgang til aktivitetsobjekter som er spiselige, eller gode å tygge på. Rever som er avlsdyr skal ha spiselige aktivitetsobjekter i den perioden av året de får minst fôr.

 -Mattilsynet forventer at de nye reglene kommer til å styre avlen på rev i en mer bærekraftig retning med bedre dyrevelferd, slik at færre dyr må lide på grunn av overvekt og medfødte skjevstillinger i beina. Det er også et viktig tiltak for å bedre dyrevelferden at avlsdyra får spiselige aktivitetsobjekter i den perioden de får minst fôr, sier seniorrådgiver Maria Været Veggeland.

Nøkkelord

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Listeriose-utbrudd: Mattilsynet gjentar råd til utsatte grupper9.1.2019 16:54Pressemelding

Folkehelseinstituttet har siden midten av november sett en økning i rapporterte tilfeller av personer smittet med bakterien Listeria monocytogenes. De fleste av pasientene har spist rakfisk før de ble syke, men det er for tidlig å konkludere om dette er kilden til utbruddet. Mattilsynet gjentar derfor rådet om at eldre med svekket helse, gravide og personer med nedsatt immunforsvar bør unngå matvarer som kan inneholde listeria.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom