Norsk Transportarbeiderforbund

Streik unngått i Grossitbransjen!

13.4.2016 07:49 | Norsk Transportarbeiderforbund

Del

Enighet i forhandlingene mellom Norsk Transportarbeiderforbund og Virke Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Virke ble den 13. april kl. 0530 enige i årets tariffoppgjør for Grossistoverenskomsten.

Partene forhandlet langt utover forventet tid. Årsaken til dette var at Virke krevde endringer i garantibestemmelsen, den såkalte februarreguleringen. Denne bestemmelsen garanterer at minstelønnen skal reguleres opp til 90 prosent av den gjennomsnittlige lønnen i for NTFs organisasjonsområde i Virke.

 
Norsk Transportarbeiderforbund var villig til å gjøre endringer, men krevde kompensasjon for dette bortfallet på andre områder. Dette ble avvist av Virke.


Minstelønnssatsen i Grossistoverenskomsten ble fra 1. februar i år hevet med kr. 9,83 per time, til kr. 205,09 per time, som følge av garantibestemmelsen. Det ble derfor enighet om at det ikke skulle gis sentrale lønnstillegg i årets oppgjør. Det er ingen begrensning i de lokale forhandlingene.


Øvrige endringer er i samsvar med det som er avtalt i frontfaget. Dette gjelder bl.a. pensjon, sykelønn, godtgjørelse for helligdager og 1. og 17. mai og matpenger.

Nøkkelord

Kontakter

Om Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Brugata 19
0186 Oslo

40 64 64 64http://www.transportarbeider.no

Norsk Transportarbeiderforbund er et fagforbund i LO som organiserer mer enn 20 000 transportarbeidere over hele landet. Forbundet ble stiftet i 1896. Vi har altså mer enn 100 års erfaring med å opprette tariffavtaler. Vi er spesialister på lønns- og arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd. Vi engasjerer oss i alle forhold som har betydning for medlemmenes hverdag.

Norsk Transportarbeiderforbund har 20 foreninger over hele landet, hvor medlemmene kan få bistand eller delta i aktiviteter. På arbeidsplassene er våre medlemmer organisert i klubber med egne tillitsvalgte som bistår medlemmene. 

Følg saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Transportarbeiderforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

EU kommisjonens forslag til ny vegpakke er lansert - Et nytt angrep på transportarbeiderne fra EU-kommisjonen1.6.2017 15:08Pressemelding

EU-kommisjonen har 31. mai 2017 lansert den nye "vegpakken" som bl.a. inneholder nye og endrede bestemmelser om kjøre- og hviletid, utstasjonering av arbeidstakere, digitale fartsskrivere, kabotasje og den generelle adgang til yrket. - Forslaget er en ytterligere liberalisering av det europeiske transportmarkedet og nok et angrep på transportarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår fra EU-kommisjonen. I tillegg vil det sette andre veifarendes liv i fare, sier Lars M. Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund.

Setter Oslo Havn KF, Yilport og NHO fagforeningsknusing foran miljøansvar?21.11.2016 18:19Debattinnlegg

Tyrkiske Yilport fikk fra 2015 monopol på driften av containerterminalen i Oslo havn i 20 år med opsjon om forlengelse i ytterligere 10 år. Før containerhavna ble lagt ut på anbud, vedtok styret i Oslo Havn KF den 6. desember 2012 en strategiplan for å kvitte seg med losse- og lastearbeiderne. I planen står det: "Thor Chr. Hansteen (NHO) forbereder et notat med følgende tema: Hvis bryggearbeideren ved hjelp av en virksomhetsoverdragelse blir ansatt i et operatørselskap, hva skal til for at den nye virksomheten ikke vil "arve" tariffbestemmelsen om fortrinnsrett. Hvilke skritt må i så fall vært gjort på forhånd av det aktuelle operatørselskap."

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom